Med udgangspunkt i Carlsberg, hvad er værdien af en virksomhed i en usikker industri?

Jacob Skovsgaard

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Den finansielle krise har medført usikkerhed i de fleste industrier. Den globale ølindustri er ikke en undtagelse, og der er således stor usikkerhed omkring fremtidig indtjening i industrien. Dette gælder også for Carlsberg, som har deltaget meget i den seneste tids konsolidering og oplevet signifikant vækst. Carlsberg har i dag oparbejdet en stor gældsbyrde fra akkvisitioner, og indtjeningen har de seneste år været drevet af en stor vækst på det russiske marked. Det er svært for analytikere og aktionærer at vurdere, hvorvidt Carlsberg vil fortsætte de gode takter i fremtiden. Derfor er det også svært at vurdere værdien af selskabet og dets aktier. Indeværende analyse sætter fokus på værdiansættelse af virksomheder i usikre industrier. Analysen viser, at scenarier med fordel kan benyttes til at modellere den fremtidige udvikling for Carlsberg. Analysen konkluderer, at selskabsværdien for Carlsberg ændrer sig signifikant ved brug af scenarieanalyse i forhold til en simpel base-case-værdiansættelse. Det fremgår ligeledes af indeværende analyse, at konventionel NPV-teknik undervurderer værdien af strategiske muligheder. Således viser det sig, at realoptionsanalyse tildeler værdi til muligheder. Statisk DCF-værdiansættelse ignorerer derimod værdien af sådanne muligheder. I indeværende realoptionsanalyse af Carlsberg viser det sig endvidere, at valg af input og model er afgørende. Således opnås signifikante forskelle ved ændringer i input og ændringer af model. Det ses ligeledes, at der er stor værdi at hente i applikation af scenarier i realoptionsanalyse. Således ændrer optionsværdien sig signifikant ved brug af scenarier. Slutteligt konkluderes det i indeværende analyse, at realoptionsanalyse og scenarieanalyse er gode redskaber til at analysere værdi og muligheder i en usikker verden.

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages101