Evaluering af SAS: Strategisk analyse, cashflow forecasting og værdiansættelse

Henrik Rask Jensen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

I denne rapport værdisættes SAS baseret på en analyse af virksomheden på koncernniveau. Værdi-ansættelsen gennemføres ved brug af DCF- metoden på baggrund af offentlig tilgængelig informa-tion. Formålet er at undersøge, om SAS aktien er undervurderet. Resultatet af analysen i denne rapport viser, at prisen for én SAS aktie bør ligge imellem -29,39 SEK og 81,14 SEK. Basis-estimatet angiver prisen for én SAS aktie til -3,97 SEK. SAS’s aktie blev den 14. april 2009 hand-let til 4,15 SEK. Strategianalysen viser, at luftfartsindustrien overordnet set ikke er attraktiv bl.a. på grund af høj konkurrence og deraf følgende lav indtjening. Baseret på nøgletal for indtjeningsevnen viser stra-tegianalysen endvidere, at SAS performer dårligere end konkurrenterne. Derudover viser regn-skabsanalysen, at SAS ikke har kunnet forrente den investerede kapital over en årrække. Analysen giver belæg for at konkludere, at SAS aktien ikke er undervurderet. I bedste fald er den fair prissat, men i værste fald er den prissat for højt.

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages86