Kompetenceudvikling for ledere på DTU

Betina Hübertz & Carsten Wissing

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Specialet er bygget op omkring en central problemstilling for HR afdelingen på DTU, nemlig lederkompetenceudvikling. Med udgangspunkt i problemstilling har vi valgt teori fra HD’s 5- 6 og 7-8 semester til at analysere udfordringerne på området nærmere. Vores analyser underbygges ved empiri, som er indsamlet gennem to interviews med medarbejdere i HR afdelingen og fire interviews med ledere på institutterne. Interviewene har alle være struktureret efter de forståelsesmæssige og erkendelsesmæssige udgangspunkter for specialet, og spørgerammen har fokuseret på de hypoteser, som vi har ønsket at undersøge.

EducationsThe Graduate Diploma in Organisation, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages72