Valuation of Schibsted and their network effects

Casper Bergendahl Kjenslie & Sebastian Grindheim

Student thesis: Master thesis

Abstract

Schibsted ble grunnlagt av Christian Schibsted i 1839 som et lite publiseringsfirma, og selskapets hoveddrift relaterte seg til trykkede medier de neste 150 år. I lys av kommersialiseringen av internettet på nittitallet, gjorde Schibsted deres første investering i internettrelaterte medier. I 1999 lanserte de Finn.no i Norge, som i løpet av kort tid ble den ledende rubrikkmarkedsplatformen på det norske markedet. I dag er Schibsted en av verdens største selskaper innen rubrikk med aktiviteter over hele verden.
Sammen med noen andre bransjer, har rubrikkbransjen fordeler av nettverkseffekter. Det vil si at brukerne av nettverket øker nytten sin når nettverket øker. Så lenge brukerne ønsker å maksimere nytten sin, vil de alltid søke det nettverket som er størst. I en rubrikksammenheng innebærer dette at selgere søker den markedsplassen hvor det er flest kjøpere og vice versa. Dette fenomenet kalles en to-sidet nettverkseffekt, og er såpass sterk at naturlig monopoler typisk blir dannet. I nyere tid har verdsettelse av slike effekter blitt mer og mer relevant og selskaper som Snapchat har fått en høy verdsettelse til tross for at de ikke hatt inntekter. Med andre ord er det Snapchat sitt nettverk som har verdi. Formålet med denne avhandlingen er å estimere verdien av Schibsted samt deres nettverkseffekter med fokus virksomhetsområdet online rubrikk.
I den strategisk analysen kommer det frem at rubrikkbransjen har flere faktorer som taler for høy lønnsomhet. På bakgrunn av høye byttekostnader, er forhandlingsmakten til kundene begrenset. Dette gjelder også for leverandørene, som i rubrikkbransjen hovedsakelig er internettleverandører og serveroperatører, hvor både priser og tjenester er nesten homogene. Schibsted har også interne faktorer som indikerer konkurransefortrinn. Av disse fremstår veletablerte merker og sterk bedriftskultur som viktige. Ikke overraskende viser den finansielle analysen at Schibsted har svært høy lønnsomhet innen rubrikkaktiviteter. Deres historisk ROIC på rubrikker ligger høyt over den estimerte WACC. Forfatternes prognose av fremtidig drift viser at lønnsomheten vil bli opprettholdt, og at det langsiktige ROIC estimatet ligger tett på nivået estimert i den kvantitative industrianalysen.
Forfatterne estimerer Schibsteds aksjekurs til å være NOK 279, det vil si at aksjen handles på 19% og 22% rabatt for henholdsvis A og B aksjer. For estimere verdien av Schibsteds nettverkseffekt benytter forfatterne to modeller, EVA og generisk DCF metode. Det argumenteres for at EVA overestimerer som følge av antagelsen om at all meravkasting er et produkt av nettverkseffekter. Omvendt vurderer forfatterne at den generisk DCF metoden underestimerer som et resultat av at modellen ikke reflekterer styrken av det eksisterende nettverket. DCF metoden og EVA modellen gir en verdi av nettverkseffektene på henholdsvis NOK 58,6 og 69,5 milliarder. På bakgrunn av over- og underestimeringen, anslår forfatterene at den faktisk verdien av nettverkseffektene ligger innenfor dette intervallet.
Forfatterne har søkt etter eksempler hvor en allerede dominerende aktør har blitt forbi gått av en annen stor aktør i bransjen, men har ikke funnet dette. Det forfatterne imidlertidig fant var eksempler på at giganter som Google og EBay har feilet. Dette viser hvor sterke og verdifulle nettverkseffektene er.

EducationsMSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2016
Number of pages169