Hurricane Katrina and stereotyping: Media portrayals of African Americans during Katrina

Anne Hansen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Dette speciale har til formål at undersøge hvordan sorte amerikanere blev fremstillet i medierne under dækningen af Hurricane Katrina. Dette speciale formoder at sorte blev dækket ved brug af race-stereotyper og at Othering (skelnen og separation mellem ind-gruppe og ud-gruppe) fremkom i dækningen. Derudover formodes det at de roller, ofrene for Katrina blev dækket i, varierede racerne imellem, dvs. at sorte og hvide blev portrætteret i forskellige roller og at disse passer med eksisterende race-stereotyper. Sorte blev primært fremstillet som kriminelle og dette blev gjort gennem fokus på sort kriminalitet, der blev portrætteret som værende ude af kontrol. De fleste af historierne om kriminalitet blev afvist efter Katrina og viste sig at have været baseret på rygter. Det der gjorde dem troværdige var stereotypen om sorte kriminelle og historierne blev derfor dækket som værende faktuelle. Sorte blev ligeledes bebrejdet for ikke at have evakueret New Orleans inden orkanen, men i stedet være blevet tilbage og derfor havde bragt sig selv i en situation, hvor de skulle reddes. At sorte fattige ikke havde kunnet evakuere, fordi de ikke havde råd og ikke ejede biler, blev sjældent nævnt og resultatet var en ”bebrejd offeret”-tone i dækningen af sorte og at sorte blev portrætteret som de stereotype sorte fattige, som er uansvarlige og ikke fortjener hjælp. Det samme mønster tegner sig i dækning af fattige sorte generelt før Katrina. Derudover blev folk i New Orleans betegnede som ”flygtninge” i begyndelse af dækningen, hvilket medførte meget kritik, da det antydede mangel på statsborgerskab. Det skete samtidig med sammenligninger mellem New Orleans og U-lande. Det havde en stærk konnotation af fremmedliggørelse af de sorte amerikanere i New Orleans og Othering blev skabt gennem denne beskrivelse og gennem resten af den stereotyp-baserede dækning. Det medførte et indtryk af katastrofen som fjern og distanceret fra resten af det amerikanske samfund. Dette blev understreget med beskrivelsen af amerikanske soldater, der blev sendt ind i New Orleans for at tilbageerobre byen fra de kriminelle, hvilket mindede om retorik normalt brugt om fjerne, krigsramte lande. Sorte blev igennem dækningen fremstillet som stereotype sorte kriminelle og passive ofre. De blev sjældent portrætteret i andre roller såsom hjælpere, officielle medarbejdere, embedsmænd eller eksperter. Disse roller blev domineret af hvide, som samtidig blev dækket som kraftfulde, målbevidste ofre, hvilket passer med stereotyper om hvide i kritiske situationer. Medierne portrætterede sorte og hvide i stereotype roller af flere årsager. En var for at opnå enkle, lette at forstå portrætter. Det opnås ved at man portrætterer folk i forventelige, stereotype roller, og derfor blev sorte fremstillet som kriminelle og passive og ikke som hjælpere og eksperter. Derudover brugte medierne stereotyper fordi de sjældent dækker sorte fattige og derfor ikke har ret meget egentlig viden om denne gruppe, og de tyede i stedet til stereotyper om de sorte fattige. Medierne led også under et sammenbrud af kommunikation og af at embedsmænd og politiet gentog rygter, hvilket medierne tog som bekræftelse af rygterne og det bidrog il en rygtebaseret dækning af Katrina. Dækningen af Katrina efterlod et indtryk af at sorte levede op til stereotyperne om sorte som kriminelle og som passive ofre. Samtidig blev de fremstillet som uansvarlige fattige, hvilket er en stereotypisk fremstilling af fattige, når sorte bliver vist i denne socioøkonomiske rolle. Disse fremstillinger af sorte blev kontrasteret af portrætter af hvide som aktive ofre eller i positive roller som hjælpere, eksperter og embedsmænd, samtidig med at hvid kriminalitet blev ignoreret i dækningen.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2012
Number of pages106