Juxtaposition of Autism and Recruitment: A Study of the Effects Mainstream Recruitment Processes may have on People with Autism in the Danish Labour Market

Sylvía Briem Sigurðardóttir

Student thesis: Master thesis

Abstract

Hvis man vil konkurrere indenfor en global vidensbaseret markedsøkonomi så skal man være god til innovation og innovation kommer fra kanterne af. De virksomheder som er bedst til at ansætte og lede mennesker som ikke er mainstream, det er dem som har størst chance for at klare sig i en vidensbaseret markedsøkonomi (Sonne i De Skjulte Talenter, 2017: 1:4: min. 31.50).
Dette udsagn fortæller særdeles om forskningsområdet af denne tesis, der foretager en kritisk undersøgelse af hvordan mainstream rekrutteringsprocesser kan have ekskluderende effekt på arbejdsmulighederne for mennesker med autisme. Denne samfundsgruppe er ofte associeret til at kunne performe ekstraordinært på områder, der tit kobles til mere tekniske dele af arbejdsmarkedet, og ofte mangler der talenterne til disse industrier. Imidlertid, bliver mennesker med autisme relativt sjældent ansat igennem normale rekrutteringskanaler og har ofte brug for assistance fra diverse organisationer. Eftersom at studiet forsker et jomfrueligt område, har specialet taget en kvalitativ eksploration af emnet igennem et interviewstudie af relevante aktører og Foucauldian teoretisk undersøgelse af rekruttering som et videnskoncept. Derfor, kom jeg frem til at udforske de mulige ekskluderende elementer, mainstream rekrutteringsprocesser kan indeholde.
Problemfeltet fungerer på to niveauer da tesis undersøger både om mainstream rekrutteringsmetoder kan have ekskluderende effekt på mennesker med autisme, men også, hvordan. For det første, er den teoretiske analysedel bygget på Foucauldian macro normaliseringskoncepter, hvor de mekanismer rekrutteringsprocesser ofte er bygget på, kan være ekskluderende. Resultater viste at rekruttering kan analyseres som et videnskoncept der kan være bygget omkring bestemte magtkoncepter der muligvis ikke gælder for mennesker med autisme. Samfundsgruppen har eksempelvis ifølge neuropsykologi ikke mulighed for at adlyde systemer der har diskriminatoriske tendenser der hverken fremmer diversitet i virksomheder eller overvejer forskellige slags talenter. For det andet, er den empiriske analysedel bygget på bestemte micro elementer der blev kodet fra de mest rammende og hyppige interviewciteringer, koblende til hvordan bestemte rekrutteringskoncepter kan påvirke mennesker med autisme. Resultater viste, at samtlige elementer (reading the employer, predictability, frontstage og the whole package) påvirker samfundsgruppen negativt. I konklusion, tesis har påtaget undersøgelse igennem Deweyan pragmatisme sammen med Foucauldian genealogi. Igennem Foucault har jeg formodet at problematisere rekrutteringsfeltet i relation til autisme og via Dewey har jeg åbnet op for forbedring af forskningsemnet – nemlig at få flere mennesker med autisme på arbejdsmarkedet.

EducationsMSc in Psychology, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2017
Number of pages80
SupervisorsMaribel Blasco