Det danske realkreditsystems fremtid

Lasse Bille Jakobsen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Dansk realkredit har historisk set været synonym med sikkerhed og stabilitet, men siden begyndelsen af 1990érne har dansk realkredit gennemgået en række afgørende ændringer. Blandt andet er der gennemført en forlængelse af løbetiden for realkreditlån. Der er givet mulighed for tillægslån og afdragsfrihed, og rentetilpasningslån har særlig siden 2000 haft stor udbredelse og udgør i dag ca. 69 % af de udestående lån. Udover ovennævnte liberaliseringer i realkreditsystemet har forandringer i vilkårene for at drive finansiel virksomhed, i form af højere kapitalkrav og øgede krav til ekstra sikkerhed, gjort fremtiden usikker for dansk realkredit. De hårdere lovkrav sammenholdt med for eksempel rentestigninger samt ugunstig konjunkturudvikling og fortsat faldende ejendomspriser kan derfor udfordre realkreditinstitutterne. Dansk realkredit er således under forandring, og der skal findes nye løsninger for at sikre et fortsat stabilt system, således at ratingbureauer og finansmarkedet i sin helhed ikke ser usikkerhed i det danske realkreditsystem. Realkredit Danmark, Nykredit og BRFkredit har alle kommet med bud på, hvordan en fremtidig realkreditmodel skal se ud, men de er uenige om modellens indhold. Denne opgave søger at finde frem til de udfordringer, der er i det nuværende danske realkreditsystem og samtidig give sit bud på hvilke tiltag, der skal til for at sikre et fortsat stabilt og likvidt realkreditsystem.

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2012
Number of pages78