Exploring Colombian business culture from a Danish perspective: A qualitative study of cultural differences and challenges as experienced by Danish professionals in a Colombian business context

Theis Nordhejm Jensen

Student thesis: Master thesis

Abstract

RESUMÉ: En udforskning af colombiansk forretningskultur fra et dansk perspektiv. Colombia udgør i stigende grad et attraktivt marked for danske virksomheder, hvor især sprog og kultur kan udgøre de primære udfordringer for danske virksomheder og forretningsmænd set i lyset af den nyligt iværksatte frihandelsaftale mellem EU og Colombia. Kulturforskelle og interkulturelle kompetencer kan have afgørende betydning for, om virksomheders internationalisering bliver en succes eller fiasko. Om end der findes tværkulturelle studier, som har belyst kulturforskelle og ligheder mellem Danmark og Colombia, så fremgår der ikke – set med danske øjne – dels hvilke kulturforskelle og dels hvilke kulturelle udfordringer, som måtte komme til kende i et forretningsøjemed. Som følge heraf er formålet med dette studie at udforske colombiansk forretningskultur set med danske øjne for dels at hjælpe såvel potentielle som aktuelle danske virksomheder og forretningsfolk med henblik på det colombianske marked, men også for at styrke det handelsmæssige forhold mellem de to lande, hvilket kan styrke de to landes forhold også i andre henseender. Således ønskes undersøgt, hvad er de kulturelle udfordringer, som danske professionelle oplever i en forretningskontekst i Colombia? Undersøgelsesspørgsmålet er blevet belyst via et kvalitativt studie, hvor empirien er baseret på interviews af fem danske forretningsfolk med forskellig forretningsmæssig erfaring i forhold til Colombia. Undersøgelsens resultater viser, at de mest presserende kulturforskelle, som lader til at være udfordrende, relaterer sig til betydningen af netværk, vigtigheden af personlige relationer, opbyggelsen af tillid, en indirekte kommunikationsform og en fleksibel tidsorientering, som i alt gør, at mange forretningsmæssige processer kan tage tid. Samtidigt virker gode spansk-kundskaber også afgørende i langt de fleste tilfælde i henhold til at gøre forretning i Colombia. Når det er sagt, så beretter alle fem interviewpersoner om positive oplevelser i forhold til at gøre forretninger og samarbejde med colombianske virksomheder, kollegaer og kunder. Set fra et kulturelt perspektiv, så virker ydmyghed, åbenhed og tålmodighed, som et vigtigt mantra, som danske virksomheder og forretningsfolk skal have for øje, hvis de ønsker succes i Colombia.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2015
Number of pages84