Incitamentsaflønning i den finansielle sektor

Kasper Bøgh Larsen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Opgaven er tiltænkt som en gennemgang af de forskellige former for incitamentsprogrammer samt at afdække og analysere de teoretiske og praktiske problemstillinger, som noterede finansielle virksomheder har i forbindelse med designet af programmerne og hvilke faktorer, som de skal forholde sig til over for samfundet. På baggrund af ovenstående ønskes følgende problemstilling besvaret: Hvad er de økonomiske konsekvenser ved indførslen af de politiske forslag? Analysen skal inddrage de politiske forslag fra EU-kommissionen, det åbne brev, samt ledernes erklæring fra G20-topmødet

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages89