Generationsskifte: Værdiansættelse af unoterede aktier

Bo Langvad

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

De involverede parter i et generationsskifte står overfor mange muligheder og overvejelser, når der skal foretages et generationsskifte. Overvejelser heromkring har både karakter af personlig, selskabsretlig og skattemæssig kompleksitet. Denne opgave vil derfor have til formål at belyse konsekvenser og muligheder, når der foretages generationsskifte mellem interesseforbundne parter. Ønsket er at belyse mulige konsekvenser for overdrager, erhverver og selskabet, således at det bliver muligt at tilgodese alle parter bedste muligt. Særlig vægt vil opgaven have på værdiansættelsen af virksomheden, når der handles mellem interesseforbundne parter. I praksis findes der to vejledende cirkulærer til dette formål, når der er tale om unoterede aktier. Udgangspunktet er at værdiansættelse skal ske på handelsvilkår. Opgaven vil kigge på hvordan cirkulærerne gør dette, samt belyse de forskelle der må være mellem 1982‐cirkulæret og 2000‐9.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages68