Asian Conglomerates and Their Performance: The Rise, Current Performance and Future for Asian Conglomerates

Sebastian Prang Sibbesen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne afhandling undersøger asiatiske konglomerater, deres udvikling og hvad der venter i fremtiden, med fokus på at undersøge forskellen i successen for konglomeratstrukturen i henholdsvis de asiatiske og vestlige økonomier. Vestlige konglomerater har nydt stor succes og vækst fra efterkrigstiden frem til 1990. Efterfølgende oplevede de vestlige konglomerater problemer med udeblivende vækst og stort bureaukrati, hvilket ledte til en modstand mod konglomeratstrukturen. Dette førte til en bølge af frasalg/opbrydninger af vestlige konglomerater. Magtfulde familier står bag de asiatiske konglomeraters start og leder frem til det moderne asiatiske konglomerat hvilket primære områder er infrastruktur og tunge industrier, hvor rettigheder til naturressourcer bliver forfordelt til konglomeraterne af de lokale regeringer. I de undersøgte lande står konglomerater typisk for 50-90% af de største virksomheder. De trives grundet ineffektive markeder med lav konkurrence og dårlig adgang til kapital, hvilket konglomeraterne kan levere internt. De nyder ekstremt stor opbakning fra deres lokale regeringer i alle henseender. Indien og Sydkorea repræsenterer henholdsvis en moden økonomi og en hurtigt voksende økonomi, hvor der er en meget stor andel af konglomerater. Performance studiet ledte ikke til en enstydig positiv konklusion for de asiatiske konglomerater. I Sydkorea underpræsterede konglomeraterne i vækst men overpræsterede pure play virksomhederne i profitabilitet. I Indien underpræsterede konglomeraterne i langt de fleste mål, undtagen på gældsnøgletallene, hvor der var bevis på at de indiske konglomerater benytter sig af et internt kapitalmarked. S&P500 præsterede bedre end konglomeraterne på alle nøgletal, undtagen gæld. Fremtiden for de asiatiske konglomerater afhænger af den fortsatte statsstøtte og om de kan levere vækst uden for de områder hvor staten kan forfordele dem. Det forudsiges ikke at de vil nyde godt af adgang til vestlige markeder, tværtimod vil de have svært ved konkurrencen mod vestlige virksomheder. Det konkluderes at eftersom økonomierne modnes og der introduceres mere effektive og konkurrenceprægede markeder, vil konglomeraternes fordel aftage og ligeledes deres popularitet. De asiatiske konglomerater skal blive ved med at udvikle sig, forbedre deres lederskab og udnytte fordele ved deres størrelse og struktur der hvor det giver mening. Dette vil tvinge et øget fokus på enkelte forretningsenheder og derfor forudsiges der en bølge af frasalg/opbrydninger

EducationsMSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2019
Number of pages82