Alternative investeringer til obligationer i lavrentemiljø

Peter Serup Kartou

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Det lave renteniveau har skabt fokus på alternative investeringer. Dette har forårsaget en kapitalstrøm og interesse for alternativer til obligationsinvestering og medført et øget fokus på alternative investeringer – nærmere betegnet i opgaven som Private Real Estate.

For at belyse hvordan Private Real Estate kan være et alternativ til obligationer, analyseres dets diversifikationseffekt, performance og omkostningsstruktur. Dette sker på baggrund af kvantitativ metode som sammenlignes med tidligere publicerede studier og analyser.

Analysen viser gode muligheder for diversifikationseffekt over for obligationer men også over for aktier. I forhold til afkast performer Private Real Estate på højde med high yield- obligationer. Opgavens datagrundlag inden for Private Real Estate er begrænset og dette medfører, at tredjepartsanalyser bliver inddraget til besvarelse af opgavens problemformulering. Resultatet af
tredjepartsanalyserne viser sig på flere punkter at være enige i opgavens egne udregninger vedr. afkast. Der viser sig til gengæld større afvigelse af de fundne standardafvigelser.

Omkostninger forbundet med investering i Private Real Estate viser en stor spredning i totalomkostningerne alt efter hvilken type fond, det drejer sig om. Omkostningsstrukturen er langt mere kompleks end ved investering i obligationer.

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2020
Number of pages83