The two-centred Fashion World of Australia: The relation between Melbourne and Sydney and the role of fashion bloggers

Marlene Linea Nilsson

Student thesis: Master thesis

Abstract

Dette speciale inden for interkulturelle markedsstudier omhandler den ”to centrerede” modeverden i Australien. Da der altid har været en form for kappestrid imellem Melbourne og Sydney, fandt jeg det interessant at undersøge relationen mellem de to byer, deres kulturforskelle, hvilken rolle modebloggere spiller i den ”to centrerede” modeverden, samt hvordan modebloggerne udfordrer kappestriden imellem de to byer. Forudsætningen for den empiriske undersøgelse var, at jeg som forsker skulle samle empiri under et midlertidigt ophold i Australien. Den empiriske undersøgelse startede derfor i Melbourne i oktober 2013 og sluttede i Sydney i februar 2014. Den centrale antagelse for dette speciale er, at mode er produceret i en social verden hvor designere, modeprofessionelle og forbrugere interagerer med hinanden. Her er mode ”gatekeepernes” rolle vigtigere end designernes rolle, da mode ”gatekeeperne” tillægger designerne ny mening og skaber images for designere. Informanterne i dette speciale fungerer som ”gatekeeperne” for den ”to centrerede” modeverden, og derfor har jeg valgt at interviewe personer på baggrund af, at de arbejder i Public Relations og modebranchen i Melbourne og Sydney. Her har jeg valgt at anvende kvalitative interviews, for at møde informanterne personligt og for at komme til at kende deres kulturer og forskellige personligheder. Dette var for at få et bedre indblik i den ”to centrerede” modeverden. Både i Melbourne og i Sydney har jeg interviewet informanter fra PR virksomheder, modeblogs og magasiner samt modevirksomheder såsom ”The Bowerbird Group” og ”Mercedes-Benz Fashion Week Australia.” Tilsammen udgør informanterne 18 personer. Derudover har professoren Jess Berry, fra Griffith University i Brisbane, sendt mig hendes præsentation, som omhandler den ”to centrerede” modeverden i Australien, samt en mail om, hvordan hun ser de to modebyer, Melbourne og Sydney. For at skabe en helhedsforståelse for informanternes verden har den empiriske undersøgelse eksplorative karakteristika, hvor jeg har anvendt en induktiv fremgangsmåde og en hermeneutisk metode. Her har jeg valgt at anvende den hermeneutiske cirkel, hvor de enkelte dele tilsammen skaber helheden for specialet. De enkelte dele udgør: De kvalitative interviews, observationer jeg gjorde mig under opholdet i Melbourne og Sydney, eksempler fra den Australske medieverden og teorier. Her anvender jeg Yuniya Kawamuras ”Fashion-ology” teori, da den diskuterer hvordan designere, modeprofessionelle og forbrugere tilsammen skaber mode. Derudover anvender jeg teorier inden for: Mode, kultur, branding, blogging, sociale medier, PR og forbrugerkultur. 3 Jeg har fundet ud af, at helheden for specialet er, at relationen imellem Melbourne og Sydney er, at de to byer gerne vil være på forkant af hinanden, når det kommer til mode. Kulturforskellene mellem Melbourne og Sydney er imidlertid, at Melbournes forbrugere har et mørkt modeudseende, imens Sydneys forbrugere har et farverigt modeudseende samt en strandmode, fordi Sydney har det gode vejr og en strandkultur. Derudover er kulturen i Melbourne Europæisk, afslappet og folk er imødekommende og venlige. Sammenlignet er kulturen i Sydney international og virksomhedsorienteret, hvor folk gerne vil være i centrum. Informanterne sammenligner Melbournes modeverden med New York og Sydneys modeverden med Los Angeles. Melbourne er modehovedstaden i Australien i en lokal kontekst og Sydney er modehovedstaden i Australien i en global kontekst. Da Melbourne godt kan lide at være anderledes, kan der tales for at Melbourne er ’Stil hovedstaden’ i Australien. Sydney kan derfor overtage titlen som modehovedstaden for Australien. Modebloggerne spiller en stor rolle i den ”to centrerede” moderverden, da de informerer forbrugere om brands inden for mode igennem deres blogs og sociale medier. Modebloggerne er de nye ”gatekeepere” og linket mellem PR virksomheder og forbrugere i Australien. Modebloggerne skaber derfor mode og bidrager til modekulturen i den ”to centrerede” modeverden. Sydneys modebloggere udfordrer kappestriden mellem Melbourne og Sydney, da de er mere sete og hørte end Melbournes modebloggere. Sydneys modebloggerne påvirker derfor Sydney til at være modehovedstaden for Australien. Da Melbournes modebloggerne har mørke, vintage eller retro udseender, hjælper de Melbourne med at brande og etablere sig som ’Stil hovedstaden’ for Australien.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2014