Forældrekøb af lejlighed

Flemming Kristiansen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Der er altid, omkring studiestart, et stort pres på studieboliger, værelsesudlejning og forskellige andre boligmuligheder i de store universitetsbyer. En mulig løsning er derfor, at man som forældre i samråd med ens barn foretager et forældrekøb. En ejerlejlighed, købt med det ene formål at udleje den til sit barn mens det studere.
Her opstår en række spørgsmål
• Hvilken leje skal man så opkræve?
• Hvilke hvad kan og skal medregnes?
• Hvordan blive min skatteberegning?
Ved hjælpe af relevant lovgivning, primært Lejeloven og boligreguleringsloven, domme og afgørelser forsøges at fastsættes en så korrekt husleje som muligt. Og det er ikke helt nemt. Et godt udgangspunkt er altid, at undersøge lejeniveauet i lignende boliger, type, størrelse, område og vedligeholdelsesstand hvis muligt og bruge det som et udgangspunkt.
Herefter, med baggrund i Statsskattelovens §4 og §6, at klarlægge hvilke indtægter der skal medregnes og hvilke udgifter der kan fratrækkes. Nuancen mellem vedligeholdelsesudgifter, forbedringsudgifter og istandsættelses-udgifter forklares. Alle indtægter skal medtages, dog skal a conto betalinger for f.eks. vand eller varme ikke medtages. Tilsvarende kan nødvendige driftsudgifter fradrages.
Når man udlejer en ejerlejlighed, er man som udgangspunkt erhvervsdrivende og der følger nogle forpligtigelser med. Det vil sige, at der skal løbende skal laves registreringer af ind- og udbetalinger. I nogle tilfælde skal der udarbejdes et årsregnskab, hvorefter årets resultat medtage i ens personlige skatteberegning.
Der er mulighed for at kunne påvirke sin skattebetaling, ved at lade ejerlejligheden indgå i en virksomhedsskatteordning og derved opnå en gevinst på rentefradraget, set i forhold til en beskatning efter personskatteordningen. En tredje mulighed er kapitalafkastordningen, men den er p.t. ikke interessant, da dens virkning er baseret på en kapitalafkastsats, som bliver beregnet af Nationalbanken. De sidste 2 år har satsen været 0%.
Der er gennemregnet 2 forskellige eksempler, for at se den reale skatteforskel.
I eksempel 1, hvor en familie fra Korsør køber en lejlighed i København, viser beregningerne, at der ingen forskel er på hvordan man vælger beskatningen.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2020
Number of pages78