Aktieoptionsaflønning efter den finansielle krise

Anders Espenhain Sørensen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Målet med denne afhandling er at opstille konditioner der, under hensyntagen til incitamentspåvirkninger, vil gøre den strukturelle udformning af aktieoptionsaflønning til et reelt alternativ til en lovgivningsmæssig blokering for brugen af samme.

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages68