The influence of cultural differences on Danish-American business cooperation

Kristine Sandbjerg Nielsen & Anja Haslund

Student thesis: Master thesis

Abstract

Dette speciale søger at afdække, diskutere og perspektivere kulturelle forskelle mellem Danmark og USA, og hvordan disse forskelle eventuelt kan skabe samarbejdsbarrierer mellem de to lande. Vi vil endvidere undersøge om der er kulturelle forskelle indenfor USA, og om disse er geografisk bestemt. For at vurdere de kulturelle forskelle mellem de to lande er spørgsmålene i spørgeskemaet baseret på kulturteorier udviklet af Fons Trompenaars, Geert Hofstede og Richard Gesteland.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2008
Number of pages129