Driving towards sustainable mobility

Bita Sharafati-Paydar & Søren Juul Regnersgaard

Student thesis: Master thesis

Abstract

Vi undersøger i følgende kandidatafhandling de forskellige teknologiske alternativer, som globale bilfabrikanter forfølger i udviklingen imod mere miljøvenlige biler. De bilfabrikanter der belyses er: Volkswagen Group, Toyota Motor Corporation, General Motors, Renault-Nissan Alliance og BMW Group. Udover disse ses der desuden kort på en nyopstartet bilfabrikant. For hver af de fem etablerede bilfabrikanter gennemgås deres teknologiske portefølje af alternativer til fremdriften af mere miljøvenlige biler. Med udgangspunkt i deres portefølje går vi i dybden med et karakteristisk alternativ for hvert firma, og vurderer mulighederne for succes for denne teknologi. De forskellige bilfabrikanter og deres karakteristiske teknologi behandles i denne rækkefølge: forbedringer af forbrændingsmotoren, hybrid biler, hybrid biler med forlænget rækkevidde, elektriske biler, og hydrogen brændselsceller. Denne rækkefølge er, yderligere, den udvikling imod mere bæredygtige biler, som der hersker en vis konsensus omkring i forhold til bilindustrien. Afhandlingen indledes således med at se på forbedringer af forbrændingsmotoren med Volkswagen som eksempel. Dette alternativ besidder to vigtige fordele. Teknologien indeholder et væsentligt udviklingspotentiale i at nedbringe udledningen af CO2, hvilket kan foregå på den mest økonomiske måde i forhold til de andre alternative teknologier. Disse fordele medvirker til, at forbrændingsmotoren stadig vil være den dominerende teknologi i 2020. Herefter følger hybrid biler, der anses som et mellemled i overgangen mod mere miljøvenlige biler, da de kombinerer forbrændingsmotoren med elmotoren. Denne teknologi repræsenteres ved Toyota og især deres anerkendte model – Prius. En af grundene til at Prius’en har opnået stor international succes, skyldes bl.a. de miljømæssige symbolske værdier, som er forbundet med køretøjet. Bilens design har i denne sammenhæng også en væsentlig betydning, da det sammen med de symbolske værdier reflekterer miljømæssig ansvarlighed, hvilket forbrugere kan tilegne sig. Meget lig denne teknologi er General Motors’ hybrid bil med forlænget rækkevidde, som er et yderligere skridt imod elbilen. Bilfabrikanten introducerer denne teknologi med modellen Volt for, at opnå et mere miljøvenligt image, og dermed dirigere væk fra dets tidligere image som producent af store, benzinslugende biler. Fælles for de to hybrider er, at de kræver færre forandringer sammenlignet med de to sidstnævnte alternativer (elektriske biler og hydrogen brændselsceller), der gør at de nemmere bliver modtaget af forbrugerne. Med Renault-Nissan som eksempel går vi i dybden med hvad der kræves for, at elbiler vil blive modtaget. Heri konkluderes det, at det er svært for elbiler at komme ind på markedet, da forskellige interessenter, udover bilfabrikanten, skal involveres for, at det kan lade sig gøre. Desuden ser vi på en lang række barrierer der besværliggør, at elbiler vinder indpas på det amerikanske marked. Disse barrierer gør, at der i 2020 vil være et yderst begrænset antal elbiler i USA, som ellers antages for, at blive det førende marked indenfor denne teknologi. Det sidste skridt i udviklingen mod mere miljøvenlige biler er hydrogen brændselsceller, der eksemplificeres med BMW. Bilfabrikanten anses for at være yderst innovativ og det mest bæredygtige firma indenfor bilindustrien. Det kan siges, at BMW forfølger denne teknologi, da det menes at være den ultimative miljøvenlige løsning. Der er imidlertid mange forhindringer forbundet til dette alternativ, og teknologien forventes først at være realiserbar om 30 år. Generelt forfølger mange bilfabrikanter adskillige teknologier, fordi fremtidens alternativ til stadighed er uvis. Ud fra de fem ovenstående teknologier konkluderes det, at udviklingen viser sig gældende, men overgangen imod mere miljøvenlige biler vil være en langsom proces, eftersom en erstatning af forbrændingsmotoren vil være svær og højst usandsynlig indenfor det næste årti. Det mest sandsynlige alternativ indenfor denne tidsramme kan siges at være hybrid bilen, da den som et mellemled kombinerer forbrændingsmotoren og elmotoren. Mere miljøvenlige alternativer, som elbilen, vil i 2020 kun udgøre en minimal markedsandel, mens hydrogen brændselscelle bilen ligger længere ude i fremtiden. En fremtid uafhængig af fossile brændstoffer er dog stadig det fremtidige mål.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2010
Number of pages129