Going from management to leadership in Carlsberg Danmark

Helle Jakobsen & Louise Busch Storgaard

Student thesis: Master thesis

Abstract

Carlsberg Danmark (CDK) er een af Danmarks ældste og mest succesfulde virksomheder. Den er samtidigt også kendt for at være een af de mest traditionsrige. Men årsrapporten fra 2005 viste faldende indtjening, og samtidig udtrykte medarbejdere og kunder utilfredshed med virksomhedens bureaukratiske ledelsesstil, hvilket fremgik af interne målinger. Reaktionen fra topledelsen i CDK blev initiativet LEAD (LEdelse + ADfærd), som blev søsat i 2006 og omfattede alle 180 ledere. Formålet var at udvikle lederne i ledelsesadfærd og budskabet var, at man tidligere havde brugt for meget "management", nu skulle lederne inkorporere mere "leadership" i deres ledelsesstil. Efter enkelte startvanskeligheder udviklede LEAD sig til at blive en kæmpe succes. Lederne var begejstrede, og medarbejdertilfredshedsundersøgelser viste klar forbedrede resultater. ALt dette resulterede også i langt højere kundetilfredshed. Dette speciale har til formål at undersøge LEAD og afdække både eksplicitte og implicitte problemstillinger i forbindelse med LEAD. Vi søger først og fremmest et svar på: Hvad skete der og hvorfor?

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2009