Anbringelsesreformen, et forandringsprogram: Hykleri som ledelsesredskab i arbejdet med implementering af forandringsprogrammer

Henning Gravesen & Dennis Kjeldsen

Student thesis: Master executive thesis

Abstract

Denne Masterafhandling handler om lederens handlemuligheder og lederens valg og fravalg af strategier, når ledelsesrummet skal reetableres eller fastholdes i forbindelse med reformprogrammer, og vi vil diskutere nogle af de problemstillinger og udfordringer offentlige ledere står over for i forbindelse med implementering af offentlige reformer og indførelse af nye styringsværktøjer. Vores hypotese er, at evnen til at hykle - defineret ved, at organisationer taler i en retning, beslutter i en anden retning og handler i en tredje retning1 - er en væsentlig lededelseskompetence, når flere og inkonsistente krav er ledelsesvilkår. Denne ledelseskompetence kan udtrykkes i metaforen: ”lederen som kamæleon”.

EducationsMaster of Public Administration, (Executive Master Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2008
Number of pages105