Skattemæssig optimering ved etableret I/S, omdannelse til selskab, og salg af virksomhed

Tina Rosendal Jensen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Flere valgmuligheder og begrænset viden går ikke altid hånd i hånd og det kan være svært at gennemskue det mest optimale skattemæssigt for sin virksomheds fremtid, allerede ved opstart. Når en virksomhedens aktivitet er forholdsvis ukompliceret, vil de fleste, alt andet lige, vælge den nemmeste og billigste metode. Det er ikke altid at den nemmeste og billigste metode er den mest optimale i forhold til de fremtidige forventninger og ønsker, hvorfor virksomhedsejere tit kontakter rådgiver i håb om hjælp til at forbedre situationen. Skattelovgivningens struktur kan virke kompliceret for de selvstændige erhvervsdrivende og blot det at vælge en beskatningsform for sin virksomhed og ens egen selvangivelse er ikke altid det mest indlysende, hvorfor denne eksamensbesvarelse vil berøre de mange mulige beskatningsformer en selvstændig erhvervsdrivende kan vælge i mellem, både for en virksomhed og den personlige beskatning. Besvarelsen vil tage udgangspunkt i en fiktiv case, om ét allerede stiftet interessentskab og dens to ejere, hvor der foretages en evaluering af deres valg af beskatningsform for virksomheden og deres personlige selvangivelser. Herunder vil der blive redegjort for mulighederne for genoptagelse af de tidligere personlige selvangivelser. Virksomheden i den fiktive case vurderes som stiftet efter bedste evne, mens det vurderes at en omdannelse i forhold til de forventede resultater i fremtiden vil være det mest optimale. Der foreslås her, at virksomheden foretager en skattefri virksomhedsomdannelse, efterfulgt af en skattefri aktieombytning uden tilladelse samt en ophørsspaltning primo 2018. I besvarelsen beskrives fordele og ulemper ved en skattepligtig og skattefri omdannelse, mens der ud fra virksomhedens nuværende situation konkluderes at det mest gunstige for ejerne er en skattefri omdannelse. Ved ovenstående omstruktureringer opstår et Holdingkrav på 3 år, som udfordrer deres forventninger til en afståelse i fremtiden til tredjemand. De to virksomhedsejere rådes til at vente med afståelsen til efter de 3 år for Holdingkravet eller få tredjeparten til at indtræde via én kapitalforhøjelse. Ovenstående sammenholdes til sidst med virksomhedens fremtidige konsekvenser såfremt virksomheden drives videre i et interessentskab, herunder ses der på konsekvenserne for brug af virksomhedsordningen i årene 2017-2020 sammenlignet med personskattelovens regler.

EducationsGraduate Diploma in Financial Planning, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2017
Number of pages101