When diplomacy fails: The political road to war with Iraq

Jens Thorsen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Titlen for mit speciale er: When Diplomacy Fails: The Political Road to War with Iraq. Jeg har valgt at beskæftige mig med beslutningsprocessen forud for invasionen af Irak, fordi jeg blev skuffet, da konflikten mellem USA og Irak udviklede sig til krig og ikke blev løst ved diplomatiske forhandlinger i FN’s sikkerhedsråd. Mit speciale har fokus på perioden fra efteråret 2002 til invasionen af Irak den 20. marts 2003. Min metode er Rational Actor Model, fordi jeg beskæftiger mig med et udenrigspolitisk emne. Det er min hensigt at analysere Bush-regeringens beslutningsproces på den politiske vej til invasionen af Irak. I denne sammenhæng er det min hensigt at analysere de neokonservative rådgiveres indflydelse på Bush-regeringens beslutningsproces. Desuden vil jeg analysere den demokratiske oppositions rolle, da resolutionen om at føre krig mod Irak blev debatteret og vedtaget i kongressen. Endelig vil jeg analysere den britiske premierminister Tony Blairs indflydelse på Bush-regeringens beslutningsproces. Til min analyse har jeg udvalgt nogle nøgleaktører, og jeg vil fokusere på, hvad disse siger og gør.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2009
Number of pages79