Offentlig revision og de krav der stilles til revisor i denne forbindelse

Charlotte Friis Voxted

Student thesis: Master thesis

Abstract

Nærværende afhandling omhandler forskellene mellem finansiel revision og forvaltningsrevision, og hvorfor det netop er interessant at belyse denne forskel. Sant hvorfor man som revisor skal agere på en anden måde ved forvaltnningsrevision i forhold til finansiel revision.

EducationsMSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2008
Number of pages86