BEPS påvirkning & BEPS 2.0

Alexander Holstfeldt Olsen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Igennem opgaven er der blevet set på, hvad OECD er for en organisation og hvilke projekter og områder de arbejder med. Mere specifikt er Projekt BEPS blevet belyst med større fokus på Aktion 1 og den dertilhørende kommende rapport for ”BEPS 2.0”. Projekt BEPS har til formål, at skulle imødegå og begrænse muligheden for udhuling og flytning af overskud samt finde en vedvarende løsning for at begrænse dette i fremtiden. Igennem projektets minimumsstandarder er der blevet skabt et langt større samarbejde på tværs af lande, der omfatter udveksling af store mængder data myndighederne imellem, hvilket både er data der stammer fra projektet selv og anden data skattemyndighederne besidder.
BEPS 2.0 har deadline i ultimo 2020 for at finde en konsensus baseret løsning. BEPS 2.0 og løsningen dertil er bestemt til, at skulle adressere de problemer, den stigende digitalisering og globalisering har forårsaget. Det hovedsaglige problem består af at, selskaber ikke bliver beskattet hvor værdien bliver genereret. Det fordeler derfor ikke skatten for det genererede overskud fair i forhold til hvor værdien stammer fra. Det giver også digitale selskaber muligheden for at omgå de nuværende skatteregler og på den måde opnå en skattemæssig fordel, de mere analoge og traditionelle selskaber ikke har muligheden for.
Derfor er OECD ved at udarbejde to principper eller spor, der skal præcisere og skabe grundlag for, hvor og hvordan værdi der skabes af digitale foretagender skal beskattes. De to principper har hver deres formål, hvor det første princip er designet til at skulle bryde med de traditionelle definitioner omkring hvornår et selskab er skattepligtigt i en jurisdiktion. Det andet princip er på nuværende tidspunkt designet til at være en minimumsbeskatning, der skal være en yderligere beskatning op til at overskuddet, er beskattet med en minimumsskatteprocent.
Effekten af de to principper vurderer OECD, kan øge den nuværende virksomhedsbeskatning på globalt niveau med op til 4%. Det er selvom, der er mange variabler der endnu ikke er faste og kan påvirke udfaldet af tiltaget. Opgaven har inkluderet et eksempel på en virksomhed, der vil være omfattet og påvirket af de nye tiltag. Til eksemplet er der udarbejdet forskellige scenarioer i forhold til udfaldet de væsentlige variabler fra BEPS 2.0, der kan ændre på effekten af beskatningen til selskabet.
I forbindelse med opgaven er en Cheføkonom fra skatteministeriet blevet interviewet, der arbejder med virksomhedsbeskatning. Hans viden er anvendt til vurdering af effekten, projekterne har haft på Danmark som medlemsland og hvilke effekter det kommer til at have. Derudover er hans viden anvendt til, at vurdere hvilke kriterier der i øjeblikket, kan vurderes på om projekt BEPS indtil videre har været en succes.
Baseret på de gennemgåede områder, den indsamlede data og interviewet med en af skatteministeriets Cheføkonomer er der konkluderet på Projekt BEPS og BEPS 2.0’s effekter, for multinationale selskaber og hvordan det mere specifikt påvirker et dansk selskab der opererer digitalt.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2020
Number of pages62