A Research Study on the Application of Co-creation in Danish Tourist Organisations : Product Development & Innovation

Henrik Block Jepsen & Nanna Lynard Berg

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne kandidatafhandling baserer sig på en interesse for samskabelse (co-creation). Co-creation er et effektivt redskab, som kan bruges i en virksomheds produktudvikling og innovation. Vi er interesserede i hvordan co-creation kan bruges i den danske turisme industri, der potentielt kan stå over for udfordringer i forbindelse med over-turisme og bæredygtighed og derfor må være nytænkende. Formålet med denne kandidatafhandling er at undersøge hvordan danske turistorganisationer kan forbedre deres brug af co-creation i deres produktudvikling- og innovationsprocess. For at besvarer dette vil denne kandidatafhandling først og fremmest undersøge, hvordan co-creation kan skabe værdi for de rejsende der kommer til Danmark, og hvordan de danske turistorganisationer på nuværende tidspunkt bruger co-creation i deres produktudviklings- og innovationsprocess. Derefter vil vi identificere forskellige områder, hvor de danske turistorganisationer kan forbedre deres brug af co-creation. Til sidst vil vi diskutere, hvordan brugen af en multi-stakeholder tilgang kan forbedre brugen af co-creation i de danske turistorganisationer. For at besvare vores undersøgelsesspørgsmål, er der lavet kvalitative dybdegående interviews med fem rejsende, fem danske turistorganisationer og to lokale guider. Derudover gør vi brug af sekundære data i form af rapporter med henblik på at validere vores primære data. Herudover bruger vi teori vedrørende co-creation, værdiskabelse, stakeholders, kommunikationsstrategier til udarbejdelse af vores multi-stakeholder tilgang. Analysen viser at co-creation kan skabe øget værdi for rejsende ved at produktet/servicen bliver forbedret, fordi forskellige stakeholder-perspektiver er inkluderet, hvilket også medfører øget validering. Dette ses generelt ikke at blive imødekommet af de danske turistorganisationer, som overordnet bruger lokale virksomheder og kulturinstitutioner i deres co-creation process. De rejsende ønsker en større involvering af forskellige typer af stakeholdere. Analysen af de rejsende og de danske turistorganisationer, viser at der er fem områder hvori de danske turistorganisationer kan optimere brugen af co-creation som imødekommer de rejsendes ønsker. Disse er: tillidsproblemer, ønske om lokale og alternative oplevelser, validering, anerkendelse af værdien af co-creation og involvering. Vores multi-stakeholder tilgang kan være værdifuld i løsningen på optimering af co-creation i de danske turistorganisationer. Dog viser en dybdegående diskussion, at denne tilgang alene vil gøre sig svær at implementere uden kombinationen af en praktisk ramme. Derfor introducerer vi designtænkning i kombination med vores multi-stakeholder tilgang, som en brugercentreret og praktisk procestilgang. Endeligt kan vi konkludere, at kombinationen af en multi-stakeholder tilgang og designtænkning er værdifuld til at optimere de danske turistorganisationers brug af co-creation i produktudviklings- og innovationsprocesser. Dog kan implementeringen af disse være udfordrende for de danske turistorganisationer, men vi argumenterer for at deres tankesæt alligevel er vigtige at tage i betragtning, hvis en fuld implementering ikke er mulig

EducationsMSc in Business Administration and Organizational Communication, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2019
Number of pages121