Student theses

Search concepts
Selected filters

Medicinalvirksomheders hemmeligholdelse af fremgangsmådeopfindelser

Sofie Østerkjærhuus Ulstrup

MSc in Commercial Law, (Graduate Programme) Final Thesis, 2012

Student thesis: Master thesis

File

Valuation of SalMar ASA

René Nicholas Kabel Laursen

MSc in Accounting, Strategy and Control, (Graduate Programme) Final Thesis, 2013

Student thesis: Master thesis

File

Commodities as a Diversification Tool: An Empirical study of Commodity Futures

Gunnar Hestetun Breivik, Kathrine Bråthen

MSc in Applied Economics and Finance, (Graduate Programme) Final Thesis, 2015

Student thesis: Master thesis

File

Knowledge management towards innovation: An empirical study of the Medical Device Industry

Alejandro de Santiago Hernandez

MSocSc in Service Management, (Graduate Programme) Final Thesis, 2015

Student thesis: Master thesis

File

Student thesis: Master executive thesis

File

Betydningen af dynamiske contra stabile rammer i offentlige organisationer for anvendelsen af LEAN

Claus Kirchoff

Graduate Diploma in Supply Chain Management, (Diploma Programme) Final Thesis, 2013

Student thesis: Diploma thesis

File

Valuation of SAS: In M&A Perspective

Mathias Roland Dirksen

MSc in Finance and Strategic Management, (Graduate Programme) Final Thesis, 2013

Student thesis: Master thesis

File

En værdiansættelse af Coloplast A/S

Martin Bay Hansen

Graduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis, 2012

Student thesis: Diploma thesis

File

Liberaliseringen af selvfinansieringsforbuddet: Og betydningen heraf for kapitalfondes virksomhedsopkøb

Katja Nordentoft

MSc in Commercial Law, (Graduate Programme) Final Thesis, 2010

Student thesis: Master thesis

File

OBA in Inter Organizational Relationships

Mario Francesco Ranieri

MSc in Accounting, Strategy and Control, (Graduate Programme) Final Thesis, 2013

Student thesis: Master thesis

File

Identitet i en forandringsproces: Sensemaking, Organisation og forandringsledelse

Signe Winther Allerup

The Graduate Diploma in Organisation, (Diploma Programme) Final Thesis, 2015

Student thesis: Diploma thesis

File

The effects of public funding on the film and music industry competitiveness

Júlía B. Björnsdóttir

MSocSc in Management of Creative Business Processes , (Graduate Programme) Final Thesis, 2009

Student thesis: Master thesis

File

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af SAS Koncernen

Marianne Røder Pedersen

MSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis, 2012

Student thesis: Master thesis

File

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed

Rasmus Jensen

MSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis, 2009

Student thesis: Master thesis

File

The general theory of terminology: A literature review and a critical discussion

Kirsten Packeiser

MA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis, 2009

Student thesis: Master thesis

File

Etablering af en model for diskursrelationer: Til annotation af danske og italienske tekster

Morten Gylling-Jørgensen

MA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis, 2009

Student thesis: Master thesis

File

Virksomheders klimaforandring: En analyse af de forretningsmæssige konsekvenser af EU’s unilaterale reguleringer på klimaområdet

Malene Nørby Nielsen

MA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis, 2012

Student thesis: Master thesis

File

Empirisk undersøgelse af CDS-Bond Basis

Thomas Chr. Vasehus

MSc in Mathematics , (Graduate Programme) Final Thesis, 2011

Student thesis: Master thesis

File

Skattefrie omstruktureringer: Med fokus på konsekvenserne ved vedtagelsen af lov nr. 343 af 18. april 2007

Frederik Gustafsen, Kristian Pedersen

MSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis, 2009

Student thesis: Master thesis

File

Student thesis: Master thesis

File

Medarbejdere i teknik- og miljøforvaltningerne udfordres af at skulle skabe nye løsninger sammen med borgerne

Maria Cathrine Nielsen

Master of Public Governance, (Executive Master Programme) Final Thesis, 2016

Student thesis: Master executive thesis

File

Beskatning af personalegoder: Med fokus på fri bil, fri telefon, fri bolig og fri sommerbolig

Lennart Sværke-Jessen, Daniel Lindebæk Hansen

MSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis, 2014

Student thesis: Master thesis

File

Ugifte samlevende og deres børns arveretlige stilling ved den ene forælders død: En komparativ analyse af dansk og fransk arveret

Naja Egede Kristensen

MA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis, 2009

Student thesis: Master thesis

File