Student theses

Excessive Pricing

Belma Özüpek

MSc in Commercial Law, (Graduate Programme) Final Thesis, 2015

Student thesis: Master thesis

File

Bestyrelsens ansvar og kompetencer i danske banker

Anders Niklas W. Jensen, Rasmus Eske Bruun

MSc in Commercial Law, (Graduate Programme) Final Thesis, 2012

Student thesis: Master thesis

File

Private equity funds: Is the business model viable in the future?

Jacob Pedersen, Michael Arup

MSc in Finance and Strategic Management, (Graduate Programme) Final Thesis, 2009

Student thesis: Master thesis

File

Understanding Danish games development 2000 – 2010: What’s next?

Anders Møller Pedersen

MSocSc in Management of Creative Business Processes , (Graduate Programme) Final Thesis, 2011

Student thesis: Master thesis

File

Humans need not apply: How robotic accelerator technology are challenging our ideas of work and innovation

Lars Brand Vesterberg Hansen

MSocSc in Organisational Innovation and Entrepreneurship , (Graduate Programme) Final Thesis, 2016

Student thesis: Master thesis

File

Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf

Christina Juul Sørensen

MSc in Organisational Communication, (Graduate Programme) Final Thesis, 2014

Student thesis: Master thesis

File

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning

Mads Fromholt Poulsen, Lasse Rosenborg Petersen

MSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis, 2013

Student thesis: Master thesis

File

Selskabsskatteloven / Virksomhedsskatteloven: Valg af virksomhedsform ved etablering af virksomhed

Rasmus Riber Hansen

MSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis, 2010

Student thesis: Master thesis

File

Revision af Andelsboligforeninger

Lise Kuld

MSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis, 2013

Student thesis: Master thesis

File

Farum: En by med andet end høje skatter

Magnus Willert-Wedel

MA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis, 2011

Student thesis: Master thesis

File

Trivsel er hårdt arbejde: Et speciale om hvordan kampagnen `fra stress til trivsel´ gør det muligt at styre og umuligt at kritisere

Rasmus Bergmann

MSocSc in Political Communication and Managment, (Graduate Programme) Final Thesis, 2010

Student thesis: Master thesis

File

Fashionable Sustainability: A Qualitative Study of Consumer Behaviour

Freja Silke Højberg Stenbæk

MA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis, 2013

Student thesis: Master thesis

File

Monte Carlo simulering: Anvendelse af metoden samt introduktion af de variansreducerende metoder og Heston-modellen

Thomas Aamand Nielsen

MSc in Mathematics , (Graduate Programme) Final Thesis, 2010

Student thesis: Master thesis

File

Mass customization: An assessment of the scope of implementation

Andreas Heinung

MSc in Supply Chain Management , (Graduate Programme) Final Thesis, 2011

Student thesis: Master thesis

File

Say please? En tværsproglig analyse af opfordringer på engelsk produceret af danske og spanske sprogbrugere med særligt fokus på høflighed og kulturelle værdier

Anja Sandfeld Arnsberg, Stine Evald Bentsen

MA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis, 2009

Student thesis: Master thesis

File

Strategisk regnskabsanalyse & værdiansættelse af Carlsberg Group A/S

Martin Høirup Johansen, Henriette Fogh Schuster

MSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis, 2010

Student thesis: Master thesis

File

Analyse af den skattemæssige behandling af aktier og obligationer i henholdsvis selskabsform, personligt regi og pensionsopsparing

Asger Sandborg Andersen, Rikke Nørgaard Lund

MSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis, 2013

Student thesis: Master thesis

File

Assessment of the value creation in the TDC buyout: IRR calculation, IRR “decomposition” and discussion of the value generation

Christian Elletoft Aaen

MSc in Finance and Strategic Management, (Graduate Programme) Final Thesis, 2010

Student thesis: Master thesis

File

Student thesis: Master thesis

File

Un estudio didáctico comparativo, en la teoría y en la práctica, entre Dinamarca y España

Tina María Blomkvist

MA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis, 2009

Student thesis: Master thesis

File

Labour Unions in the ’Competition State’: A study of the labour union movement’s role and political work in the ’competition state’

Mathias Milling

MSc in International Business and Politics, (Graduate Programme) Final Thesis, 2015

Student thesis: Master thesis

File