Student theses

Search concepts
Selected filters

Samspillet mellem skifteregler og skatteregler med fokus på skatteoptimering i dødsboer

Charlotte Bechmann Danielsen

Master i Skat, (Executive Master Programme) Final Thesis, 2018

Student thesis: Master executive thesis

File

Samspillet mellem nedskrivningsregler og kapitaldækningsregler i Danmark

Holger Gyldenlund Pedersen

Graduate Diploma in Financial Planning, (Diploma Programme) Final Thesis, 2011

Student thesis: Diploma thesis

File

Samspillet mellem arbejdsskadesikringsloven og produktansvarsloven: Retsøkonomisk og EU-retlig analyse

Bjarke Kristensen

MSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis, 2013

Student thesis: Master thesis

File

Samspillet i sundhedstrekanten

Helene Rasmussen

Master of Public Governance, (Executive Master Programme) Final Thesis, 2014

Student thesis: Master executive thesis

File

Samskabt Grænseleg: Et casestudie af samskabelse inden for Københavns socialområde

Vendelø Jørgensen Anna, Holbøll Tine

MSocSc in Service Management, (Graduate Programme) Final Thesis, 2016

Student thesis: Master thesis

File

Samskabelse af offentlig værdi gennem samarbejds-drevne innovationsprocesser i styringsnetværk

Anders Kresten Kousgaard

Master of Public Governance, (Executive Master Programme) Final Thesis, 2014

Student thesis: Master executive thesis

File

Sampensions afskaffelse af ydelsesgarantierne

Pia Bardrum, Morten Hjorth Hansen

Graduate Diploma in Financial Planning, (Diploma Programme) Final Thesis, 2013

Student thesis: Diploma thesis

File

Samme viden forskellige læger

Allan Steen Ilve Vinther

MSocSc in Political Communication and Managment, (Graduate Programme) Final Thesis, 2011

Student thesis: Master thesis

File

Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen

Mette Petersen

MSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis, 2014

Student thesis: Master thesis

File

Sammenhængen mellem mediemultitasking og tweens kognitive færdigheder i et markedsføringsperspektiv

Louise Maataoui Maagaard

MSc in Economics and Marketing, (Graduate Programme) Final Thesis, 2010

Student thesis: Master thesis

File

Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser i Danmark

Jacob Saltoft Kristiansen

Graduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis, 2010

Student thesis: Diploma thesis

File

Sammenhængen mellem engagement og sygefravær

Christian Garsdal

MSocSc in Human Resource Management, (Graduate Programme) Final Thesis, 2015

Student thesis: Master thesis

File

Sammenhængende strategisk analyse, regnskabsanalyse samt en værdiansættelse af NKT

Louise Reneé Jensen

Graduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis, 2014

Student thesis: Diploma thesis

File

Sammen hver for sig: En systemteoretisk analyse af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen

Rebecca Cabo Josefsen, Sofie Mark

MSocSc in Political Communication and Managment, (Graduate Programme) Final Thesis, 2013

Student thesis: Master thesis

File

Samfundsansvarsstandarder i chokoladeindustrien: Komparativ analyse af tre chokoladeproducenters til-gang til samfundsansvar og deres indflydelse på udvik-lingen af samfundsansvarsstandarder

Hannah Scheldt Nielsen

MA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis, 2013

Student thesis: Master thesis

File

Same same but different: City branding i et imitationsperspektiv

Magnus Ankerstrøm Andreassen

MSocSc in Political Communication and Managment, (Graduate Programme) Final Thesis, 2012

Student thesis: Master thesis

File

Sambeskatning: En analyse af periodebegrebet

Jesper Ehlers

MSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis, 2009

Student thesis: Master thesis

File

Student thesis: Diploma thesis

File

Student thesis: Master thesis

File

Samarbejdet mellem hospitaler og koncerncentre i Region Hovedstaden

Pernille Kreiser

Master of Public Governance, (Executive Master Programme) Final Thesis, 2016

Student thesis: Master executive thesis

File

Salgspres i erhvervsobligationer og dets implikationer på event-studier

Michala Hjelm-Hansen

MSc in Mathematics , (Graduate Programme) Final Thesis, 2017

Student thesis: Master thesis

File

Råvaremarkedet og dets futures: Drives prisen af spekulation

Kasper Sommer

MSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis, 2009

Student thesis: Master thesis

File

Rådgivers overvejelser ved omstrukturering af selskaber

Anne Kirstine Gram, Carina Fischer Nielsen

Graduate Diploma in Financial and Management Accounting, (Diploma Programme) Final Thesis, 2013

Student thesis: Diploma thesis

File

Rækkevidden af momsfritagelsen af sikkerheds- og garantistillelse

Monica Frese Hansen

MSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis, 2013

Student thesis: Master thesis

File