Student theses

Search in all content

Filters for Student theses

Search concepts
Selected filters

An inside perspective to the development of stock prices and business models for selected Danish football clubs

Frank Jensen, Jesper Corneille Dupont

MSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis, 2011

Student thesis: Master thesis

File

An integrated buyer and seller relationship model applied to a concrete business case: The relationship between retailer and Its suppliers

Carlo Terreni

Cand.merc.smc Strategic Market Creation, (Graduate Programme) Final Thesis, 2010

Student thesis: Master thesis

File
File

An investigation into the Black-Litterman model

Martin Felix Jørgensen

Graduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis, 2016

Student thesis: Diploma thesis

File

An investigation of the Exchange Traded Fund: With a special focus on the swap-based structure

David Vissinger

MSc in Applied Economics and Finance, (Graduate Programme) Final Thesis, 2009

Student thesis: Master thesis

File

An Investigation of the Legitimacy Created by the ECI: A Case Study of Right2Water

Marie Rikardo Flyge

MSc in International Business and Politics, (Graduate Programme) Final Thesis, 2019

Student thesis: Master thesis

File

An investigative study on the relationship between business and social media: Social media´s influence on corporate reputations

Rochelle Norwood

MSc in International Marketing and Management, (Graduate Programme) Final Thesis, 2012

Student thesis: Master thesis

File

An investment analysis of residential photovoltaic systems in New South Wales, Australia

Julie Yde Sulkjær, Marc Vinther Hohnen

MSc in Applied Economics and Finance, (Graduate Programme) Final Thesis, 2012

Student thesis: Master thesis

File

An investment assessment of the Kenyan health provision sector

Simon Sebergsen, Karsten Kure Bagger

MSc in Applied Economics and Finance, (Graduate Programme) Final Thesis, 2010

Student thesis: Master thesis

File

Annotation af gerundium i træbanker: La anotación del gerundio en treebanks

Søren Mejer Jensen, Jonas Deleurang Mortensen

MA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis, 2009

Student thesis: Master thesis

File

Ansvarliggørelse af Finansielle Investeringer: En systemteoretisk diskussion af ansvarlige investeringer løsrevet fra spørgsmål om det moralsk rigtige eller forkerte

Nønne Bjerg Linnet, Katrine Amalie Yde

MSocSc in Political Communication and Managment, (Graduate Programme) Final Thesis, 2015

Student thesis: Master thesis

File

Ansvarsfraskrivelse i softwarelicensaftaler og kortvarige IT-udviklingsprojekter

Anna Kibsgaard

MSc in Commercial Law, (Graduate Programme) Final Thesis, 2013

Student thesis: Master thesis

File

Antecedents and Consequences of Crowdfunding Science

Björn Åberg

MSc in Management of Innovation and Business Development, (Graduate Programme) Final Thesis, 2016

Student thesis: Master thesis

File

Student thesis: Master thesis

File

Anvendeligheden af lange nominalkomposita, oversat fra engelsk til dansk, i medicinsk fagsprog

Kristin Andreassen

MA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis, 2010

Student thesis: Master thesis

File

Anvendelse af ideer fra Oplevelsesøkonomien i den danske telebranche

Kristian Sengeløv, Kristjan Ejsing Brødreskift

MSc in Economics and Marketing, (Graduate Programme) Final Thesis, 2011

Student thesis: Master thesis

File

Student thesis: Master thesis

File

Anvendelse af ISA 600 ved revision af mindre holdingselskaber

Emina Jakupovic, Christina M. H. Schaadt

MSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis, 2012

Student thesis: Master thesis

File

Anvendelse af proaktive forhandlerkontrakter i selektivt distributionssystem med mulighed for kvasirente

Christel Novak

MSc in Commercial Law, (Graduate Programme) Final Thesis, 2014

Student thesis: Master thesis

File

Anvendelse af Strategisk Kontrahering på OPPkontrakter for opnåelse af Relational rents.

Trine Sommer, Camilla Månsson

MSc in Commercial Law, (Graduate Programme) Final Thesis, 2015

Student thesis: Master thesis

File

Anvendelse af virksomhedsordningen ved drift af flere virksomheder: Og forhold ved udtræden med én virksomhed

Jacob Thomas Klinkby

MSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis, 2012

Student thesis: Master thesis

File

Anvendelse af Web 2.0 i en undervisnings- og læringsmæssig kontekst på de danske gymnasier

Christian Ehnhuus Langkilde, Simone Vindum Larsen

MSc in Business Administration and Information Systems, (Graduate Programme) Final Thesis, 2012

Student thesis: Master thesis

File

Anvendelsen af infinitte verbalformer i franske og danske SugarTexts samt ækvivalerende udtryk i danske SugarTexts

Katja Gjevnøe Andersen, Majken Gjevnøe Andersen

MA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis, 2008

Student thesis: Master thesis

File