Student theses

Search concepts
Selected filters

Determinanter for illikviditet i erhvervsobligationer

Oliver K. Dahlstrøm, Daniel Friis Jensen

MSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis, 2014

Student thesis: Master thesis

File

Documentaries and humanitarianism

Andrew Moore

MSocSc in Management of Creative Business Processes , (Graduate Programme) Final Thesis, 2009

Student thesis: Master thesis

File

Student thesis: Master thesis

File

Art is Business: How can theatre Processes foster Business Innovation

Kristine Oshøj Jørgensen

MSocSc in Management of Creative Business Processes , (Graduate Programme) Final Thesis, 2016

Student thesis: Master thesis

File

Non-Linear Derivatives in Foreign Exchange Hedging

Stefan D. Helgason

MSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis, 2013

Student thesis: Master thesis

File

Den offentlige bygherres efficientehåndtering af efterfølgende omstændigheder i totalentreprise

Casper Majgaard Grønlund, Rune Meldgaard Christensen

MSc in Commercial Law, (Graduate Programme) Final Thesis, 2015

Student thesis: Master thesis

File

Terminologisk bearbejdning og analyse af danske og italienske stævninger og domme i civile retssager i 1. instans.

Silvia Jennifer Lariani, Claudia Calderaro

MA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis, 2011

Student thesis: Master thesis

File

Tragedy of the anticommons: En integreret økonomisk-juridisk analyse af anticommons i den danske biotekindustri

Mette G. Bahn, Signe Louise Hansen

MSc in Commercial Law, (Graduate Programme) Final Thesis, 2009

Student thesis: Master thesis

File

Bosnien‐Hercegovinas vej mod EU

Lejla Cocic

MA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis, 2014

Student thesis: Master thesis

File

The effect of a Tobin tax on the exchange rate volatility

Sandra Askegaard, Flemming Søgaard

MSc in Applied Economics and Finance, (Graduate Programme) Final Thesis, 2011

Student thesis: Master thesis

File

Mafia, mentalitet og politik på Sicilien: Forhold ved det sicilianske samfund og deres indflydelse på Cosa Nostras eksistens

Lars Gutfeld Jensen

MA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis, 2008

Student thesis: Master thesis

File

Finansieringsbeslutningens betydning for mellemstore danske virksomheder

Jannie Brøndum Lassen

MSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis, 2008

Student thesis: Master thesis

File

Law 540 of 6. June 2007

Adisa Alic, Frederikke Korgaard

MSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis, 2008

Student thesis: Master thesis

File

Student thesis: Master thesis

File

National sambeskatning

Mathias Thornbull Thomsen, Mads Sanderhoff Poulsen

Graduate Diploma in Financial and Management Accounting, (Diploma Programme) Final Thesis, 2015

Student thesis: Diploma thesis

File

Rækkevidden af momsfritagelsen af sikkerheds- og garantistillelse

Monica Frese Hansen

MSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis, 2013

Student thesis: Master thesis

File

Mødeformer i kantinefirma

Bo Damgaard Asmussen

The Graduate Diploma in Organisation, (Diploma Programme) Final Thesis, 2010

Student thesis: Diploma thesis

File

Transfer pricing: Fundamentals of the arm’s length principle and pricing of intercompany loans

Rasmus Steiness

MSc in Accounting, Strategy and Control, (Graduate Programme) Final Thesis, 2012

Student thesis: Master thesis

File

Student thesis: Master thesis

File

Fair Trade: En vej ud af fattigdom?

Linette Breinholm

MA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis, 2012

Student thesis: Master thesis

File

Strategisk analyse og værdiansættelse af Vestas Wind Systems A/S

Mads Ostenfeldt

Graduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis, 2010

Student thesis: Diploma thesis

File

Revisors prospekterklæring: En undersøgelse af den mest hensigtsmæssige udformning

Mie Boesen, Vivi Kofod Funch

MSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis, 2011

Student thesis: Master thesis

File

Fuld og begrænset skattepligt: Den danske skattepligt når fysiske personer flytter til og fra Danmark

Merete Andersen

Graduate Diploma in Financial and Management Accounting, (Diploma Programme) Final Thesis, 2012

Student thesis: Diploma thesis

File

Shareholder value: I kølvandet på Finanskrisen

Peter Berthelsen

Graduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis, 2016

Student thesis: Diploma thesis

File