Student theses

Search concepts
Selected filters

MiFID: Årsag og virkning

Martin Hoffmann Pedersen

MSc in Commercial Law, (Graduate Programme) Final Thesis, 2009

Student thesis: Master thesis

File

Nation Branding af Danmark som arbejdsland: En undersøgelse af regeringens kommunikation ved tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft

Marie-Louise Lykke Henrichsen

MA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis, 2010

Student thesis: Master thesis

File

Kognitive processer og markedsføring

Ina Tuchel, Charlotte Juel Dall Olesen

MA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis, 2010

Student thesis: Master thesis

File

Ansvarliggørelse af Finansielle Investeringer: En systemteoretisk diskussion af ansvarlige investeringer løsrevet fra spørgsmål om det moralsk rigtige eller forkerte

Nønne Bjerg Linnet, Katrine Amalie Yde

MSocSc in Political Communication and Managment, (Graduate Programme) Final Thesis, 2015

Student thesis: Master thesis

File

Beskrivelse af centrale forhold ved revisionen

Malene Bech Larsen, Simon Boye Andersen

MSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis, 2016

Student thesis: Master thesis

File

A study of how sustainable lifestyles are lived and maintained

Trine Helledie

MA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis, 2014

Student thesis: Master thesis

File

An Assessment of the Housing Market in Oslo: Is the Price Development Supported by Fundamental Factors?

Susanne Holthe, Catharina Holthe

MSc in Finance and Strategic Management, (Graduate Programme) Final Thesis, 2016

Student thesis: Master thesis

File

Firm Valuation of Petroleum Geo-Services ASA

Kasper Harbitz Erichsen, Njål Foss Stene

MSc in Finance and Strategic Management, (Graduate Programme) Final Thesis, 2015

Student thesis: Master thesis

File

Det interkulturelle møde: Hvilken indvirkning har kulturelt betingede kommunikationsforskelle på et dansk-­‐italiensk samarbejde?

Vibeke Ræbild Christiansen, Anja Louise Timm Drejer

MA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis, 2010

Student thesis: Master thesis

File

Hvorfor har den offentlige sektor i Danmark ikke indgået flere offentlig-private partnerskaber?

Thomas Nymark

MSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis, 2009

Student thesis: Master thesis

File

Opkøbet af Thrane & Thrane: En værdiansættelse af synergieffekter ved et opkøb

Henrik Sonne Beyer

Graduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis, 2013

Student thesis: Diploma thesis

File

Vegetarians in the press: Myths and assumptions on the meat free minority

Kira Nørregård Vørre

MA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis, 2013

Student thesis: Master thesis

File

Harboe Brewery A/S: A Strategic Analysis and Valuation of the Company

Paw Oskar Gottenborg Bruun

MSc in Applied Economics and Finance, (Graduate Programme) Final Thesis, 2012

Student thesis: Master thesis

File

En komparativ analyse af IAS 39 & IFRS 9: Med fokus på indregning og måling - tab på udlån

Emil Linde, Jesper Møller Pedersen

Graduate Diploma in Financial and Management Accounting, (Diploma Programme) Final Thesis, 2010

Student thesis: Diploma thesis

File

Specialisterne, changing the standards: A case study of a Danish social entrepreneurial company

Nanna Nicoline Elkjær Jensen

MSc in Strategy, Organization and Leadership, (Graduate Programme) Final Thesis, 2011

Student thesis: Master thesis

File

Risici og prisfastsættelse af virksomhedsobligationer: Set fra investors perspektiv

Mads Larsen

Graduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis, 2016

Student thesis: Diploma thesis

File

Factors of success for Norwegian top football clubs: And why profit making is difficult for European football clubs

Trine Garfjell Fløtnes

MSc in Applied Economics and Finance, (Graduate Programme) Final Thesis, 2011

Student thesis: Master thesis

File

Arveret i Danmark og England: En komparativ analyse af områderne Arv efter loven og Intestacy samt en terminologisk og oversættelsesteoretisk analyse af udvalgte termer

Sheila Maria Kitching

MA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis, 2010

Student thesis: Master thesis

File

Student thesis: Master thesis

File

EU’s identitetsprojekt: Et igangværende puslespil af universale værdier og nationale normer og traditioner

Annette Resen Egelund Jørgensen

MA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis, 2011

Student thesis: Master thesis

File

Transfer Pricing i Danmark & USA: En komparativ og terminologisk analyse

Sefija Ceric

MA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis, 2009

Student thesis: Master thesis

File

Student thesis: Master thesis

File

Anvendelse af proaktive forhandlerkontrakter i selektivt distributionssystem med mulighed for kvasirente

Christel Novak

MSc in Commercial Law, (Graduate Programme) Final Thesis, 2014

Student thesis: Master thesis

File

Market efficiency: An analysis of the internet betting exchange market

Frederik Grønbek Haahr

MSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis, 2011

Student thesis: Master thesis

File