Student theses

Search in all content

Filters for Student theses

Search concepts
Selected filters

Branding in a consumer-to-consumer marketing perspective: Case company - Heineken

Steffen Wang Mortensen

MSc in International Marketing and Management, (Graduate Programme) Final Thesis, 2010

Student thesis: Master thesis

File

COWIterm: Optimering af en elektronisk intranetordbog

Martin Christoffersen

MA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis, 2009

Student thesis: Master thesis

File

Building Opportunities for VR: A Constructivist Grounded Theory of How to Build Entrepreneurial Opportunities

Sidsel Bjørnseth

MSocSc in Organisational Innovation and Entrepreneurship , (Graduate Programme) Final Thesis, 2019

Student thesis: Master thesis

File

The influence of game mechanics on flow perceptions

Christoph Stefan Hessel

MSc in Business Administration and Information Systems, (Graduate Programme) Final Thesis, 2012

Student thesis: Master thesis

File

Analysis of the Development of Danish IPOs and their Possible Underpricing in the Period 1997-2018

Magnus Gregers Petersen, Simon Sylvest Laustsen

MSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis, 2019

Student thesis: Master thesis

File

Ledelse i kommunikationens magt: Et speciale om ledelseskommunikation i en kommunal sammenlægningsproces

Marie Jørgensen

MSocSc in Political Communication and Managment, (Graduate Programme) Final Thesis, 2008

Student thesis: Master thesis

File

Udbud af revisionsydelsen: En analyse af udbudsprocessens betydning for revisionsvirksomheder

Andreas Christensen Hald

MSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis, 2015

Student thesis: Master thesis

File

Valg af virksomhedsform i et livscyklus perspektiv

Rasmus Madsen

MSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis, 2013

Student thesis: Master thesis

File

En analyse af krydstogtturismens økonomiske virkninger og indtægtsfremmende marketingstrategiske tiltag: et studie af krydstogtturismen på Færøerne

Rúni Arge Mortensen, Jóhan Petur Holm

MSc in Economics and Marketing, (Graduate Programme) Final Thesis, 2016

Student thesis: Master thesis

File

Student thesis: Master thesis

File

Discourse of fashion diffusion and national fashion identities in luxury fashion firms´ webpage communications

Malin Anna Caroline Tjäder

MSc in Business, Language and Culture, (Graduate Programme) Final Thesis, 2013

Student thesis: Master thesis

File

Revisors rapportering af Key Audit Matters

Ditte Jørgensen, Thomas Jørgensen

MSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis, 2015

Student thesis: Master thesis

File

Protecting Authenticity Under Threat: And Why it Matters More Than Ever

Signe Brynæs

MSocSc in Organisational Innovation and Entrepreneurship , (Graduate Programme) Final Thesis, 2019

Student thesis: Master thesis

File

Partnerselskabet: Partnerselskabet ”Den oversete selskabsform”

Simon Nielsen

MSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis, 2013

Student thesis: Master thesis

File

Komparativ analyse af hybride finansielle instrumenter: Ud fra et regnskabsmæssigt og skatteretligt perspektiv

Toan Duc Luu, Annemette Mortensen

MSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis, 2011

Student thesis: Master thesis

File

Sammen hver for sig: En systemteoretisk analyse af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen

Rebecca Cabo Josefsen, Sofie Mark

MSocSc in Political Communication and Managment, (Graduate Programme) Final Thesis, 2013

Student thesis: Master thesis

File

God revisorskik - bag om skuespillet

Thomas Bentzen, Louis Fritz Strøm

MSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis, 2010

Student thesis: Master thesis

File

Post-merger integration in Arla: The Dutch SBU

Morten Pagh-Rasmussen, Mikkel Santos Galschiøt

MSc in Strategy, Organization and Leadership, (Graduate Programme) Final Thesis, 2011

Student thesis: Master thesis

File

Women in American politics: Why so few?

Kristina Sloth Nielsen, Rikke Malene Jensen

MA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis, 2009

Student thesis: Master thesis

File

The Impact of Behavioral Finance on M&A Performance during the Most Recent Merger Wave in Europe

Jonas Emil Meier-Larsen Nonboe Kobborg, Martin Ploufmann Okkerstrøm

MSc in Finance and Strategic Management, (Graduate Programme) Final Thesis, 2016

Student thesis: Master thesis

File

The effect of networks on the entrepreneurial process of legitimacy building: A multiple case study on the example of entrepreneurs operating within the Danish fashion industry

Maria Kjeldgård Bloch-Jørgensen

MSocSc in Management of Creative Business Processes , (Graduate Programme) Final Thesis, 2011

Student thesis: Master thesis

File

Managing intrapreneurship in the recession: Understanding how organisational conditions affect intrapreneurial efforts

Julie Hovald Nørgaard

MSocSc in Organisational Innovation and Entrepreneurship , (Graduate Programme) Final Thesis, 2012

Student thesis: Master thesis

File