Student theses

Search in all content

Filters for Student theses

Search concepts
Selected filters

Have managerial objectives changed after crisis? Executive compensation and M&A perspective

Martina Vitezova

MSc in Advanced Economics and Finance, (Graduate Programme) Final Thesis, 2015

Student thesis: Master thesis

File

Mind the gap? An explorative examination of women´s banking experience

Lisbeth Odgaard Madsen

MSc in Brand and Communications Management, (Graduate Programme) Final Thesis, 2011

Student thesis: Master thesis

File

External Shocks in Global Value Chains: How participants in the global coffee value chain were affected by the global financial crisis

Lea Bruun Nielsen

MSc in International Business and Politics, (Graduate Programme) Final Thesis, 2014

Student thesis: Master thesis

File

Generationsskifte i en krisetid

Christian Engelbrecht Friis

Graduate Diploma in Financial and Management Accounting, (Diploma Programme) Final Thesis, 2012

Student thesis: Diploma thesis

File

irksomhedsskatteordningen: Indtrædelse, drift og udtrædelse af virksomhedsskatteordningen

Christian Carsten Ahlmann

Graduate Diploma in Financial and Management Accounting, (Diploma Programme) Final Thesis, 2012

Student thesis: Diploma thesis

File

Impact of Socio-cultural Context on the Susceptibility of Female Managers to Stereotype Threat

Clara Susanne Neuhauser

MSc in Business, Language and Culture - Diversity and Change Management, (Graduate Programme) Final Thesis, 2019

Student thesis: Master thesis

File

Kunstens kroner – kronernes kunst: En netværksanalyse af statsanerkendte kunstmuseers driftsbetingelser

Louise Alexandra Yde

MSocSc in Political Communication and Managment, (Graduate Programme) Final Thesis, 2009

Student thesis: Master thesis

File

Den efficiente brug af rente- og valutaswaps i små og mellemstore danske virksomheder

Lars Baadsgaard

Graduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis, 2009

Student thesis: Diploma thesis

File

Ansvarliggørelse af Finansielle Investeringer: En systemteoretisk diskussion af ansvarlige investeringer løsrevet fra spørgsmål om det moralsk rigtige eller forkerte

Nønne Bjerg Linnet, Katrine Amalie Yde

MSocSc in Political Communication and Managment, (Graduate Programme) Final Thesis, 2015

Student thesis: Master thesis

File

Farum: En by med andet end høje skatter

Magnus Willert-Wedel

MA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis, 2011

Student thesis: Master thesis

File

Harboe Brewery A/S: A Strategic Analysis and Valuation of the Company

Paw Oskar Gottenborg Bruun

MSc in Applied Economics and Finance, (Graduate Programme) Final Thesis, 2012

Student thesis: Master thesis

File

Somaliland ‐ From Non-­being to Special Arrangement: An examination of the International Politics of Recognition

Sofia Deria

MSc in Business, Language and Culture, (Graduate Programme) Final Thesis, 2014

Student thesis: Master thesis

File

What is the perception of foreign talent and its implications for the economy in a Japanese Korean comparison

Maximilian Lindner

MSc in Business, Language and Culture, (Graduate Programme) Final Thesis, 2015

Student thesis: Master thesis

File

Prisdannelsen på Co2 kvoter under det europæiske handelssystem

Claus Sparre

MSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis, 2010

Student thesis: Master thesis

File

The Impact of Private Equity Investments on SMEs in the Italian Market: The Successful Story of Piquadro SpA

Matteo Tosca

MSc in Finance and Strategic Management, (Graduate Programme) Final Thesis, 2013

Student thesis: Master thesis

File

Facebook - business is (not?) as usual: En empirisk undersøgelse af hvordan et brugerstyret medie skaber nye betingelser for virksomhedskommmunikation

Pernille Buus Mørkeberg, Sine Plauborg Madsen

MSc in Organisational Communication, (Graduate Programme) Final Thesis, 2010

Student thesis: Master thesis

File

Ledelse mellem forskellige tålmodighedshorisonter: Mening i den permanente omstilling på Aarhus Universitet

Kirsten Brusgård

Master of Public Administration, (Executive Master Programme) Final Thesis, 2015

Student thesis: Master executive thesis

File

Institutional Innovation: A constructivist study of how actors construe innovation at Icopal

Julie Anne Andersen

MSc in Strategy, Organization and Leadership, (Graduate Programme) Final Thesis, 2013

Student thesis: Master thesis

File

Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf

Christina Juul Sørensen

MSc in Organisational Communication, (Graduate Programme) Final Thesis, 2014

Student thesis: Master thesis

File

Den Anthropocene Vending

René Bøtker Pedersen

MSc in Philosophy, (Graduate Programme) Final Thesis, 2013

Student thesis: Master thesis

File

Creativity in business: How to manage knowledge, competences and organisation in a dynamic environment

Astrid Tronhjem Johansen

MSocSc in Management of Creative Business Processes , (Graduate Programme) Final Thesis, 2011

Student thesis: Master thesis

File

An Assessment of Factors that Influence the Use of Rejsekort in Denmark

Vanessa Mumba Chisenga

MSc in Computer Science, (Graduate Programme) Final Thesis, 2016

Student thesis: Master thesis

File

Student thesis: Master thesis

File

Konkurskarantæne i dansk ret: En analyse af konkurslovens §§ 157-159

Christian Wulff Rasmussen, Michael Axeltoft Albjerg

MSc in Commercial Law, (Graduate Programme) Final Thesis, 2015

Student thesis: Master thesis

File

The Power of Facebook: An investigation of how International New Ventures use marketing communications on Facebook to engage their fans

Alexandra Hansson

MSc in International Marketing and Management, (Graduate Programme) Final Thesis, 2015

Student thesis: Master thesis

File