Student theses

Kinas bankindustri: Før, nu og fremtid

Rita Xia Havsholm

MSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis, 2015

Student thesis: Master thesis

File
File

MiFID – revolutionerende eller ej? En undersøgelse af Best Execution fra en dansk institutionel investors perspektiv

Christian Heinen, Jacob Zitawi

MSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis, 2010

Student thesis: Master thesis

File

Student thesis: Master thesis

File

The Internationalization Process of a Leading European Football Club: A Potential Market Entry Strategy of FC Bayern Munich in the Indian Market

Constantin Graf von Pueckler

MSc in International Business, (Graduate Programme) Final Thesis, 2015

Student thesis: Master thesis

File

Konkurrencereglernes anvendelse i udbudssituationer – hvilken vej blæser vinden? En juridisk og økonomisk analyse

Cecilie Voss, Cecilie Fanøe Andersen

MSc in Commercial Law, (Graduate Programme) Final Thesis, 2013

Student thesis: Master thesis

File

Offentlige pensionskasser og EU's udbudsregler

Iben Møller Larsen

MSc in Commercial Law, (Graduate Programme) Final Thesis, 2012

Student thesis: Master thesis

File

Alternative oversættelsesforslag af de britiske og amerikanske domstole: En terminologisk undersøgelse på baggrund af en komparativ analyse

Sandra Pedersen

MA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis, 2011

Student thesis: Master thesis

File

Statslige interventioner på venturekapital markedet

Michael Thorsø Larsen

Graduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis, 2016

Student thesis: Diploma thesis

File

Brobygning eller tunnelsyn? En kritisk diskursanalyse af danske og tyske dagblades omtale af Femern Bælt-forbindelsen

Julie Sund Kristoffersen

MA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis, 2013

Student thesis: Master thesis

File

CFC-beskatning

David L.B. Andersen

Master i Skat, (Executive Master Programme) Final Thesis, 2014

Student thesis: Master executive thesis

File

Imagen de Brasil ante Dinamarca: Una investigación en torno a la imagen pública, reputación y percepción de la Marca-País de Brasil ante Dinamarca

Juan Francisco Recinos Jensen

MA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis, 2013

Student thesis: Master thesis

File

Folkesundhed og fortællinger: En analyse af det færøske folkesundhedsprogram og færøske fiskeres fortællinger

Hanna Vágsheyg

MSocSc in Political Communication and Managment, (Graduate Programme) Final Thesis, 2011

Student thesis: Master thesis

File

Kvalitet på den politiske agenda: En undersøgelse af kommunikationen om kvalitet på universitetsuddannelserne

Anne Koefoed Ravn, Sofie Emilie Wilms

MSocSc in Political Communication and Managment, (Graduate Programme) Final Thesis, 2013

Student thesis: Master thesis

File

Student thesis: Master thesis

File

Student thesis: Master thesis

File

Parallel trade in Denmark: How the financial crisis changed market conditions and how original manufacturers reacted to this

Mads Jensen

MSc in Finance and Strategic Management, (Graduate Programme) Final Thesis, 2014

Student thesis: Master thesis

File

Ulovlige aktionærlån: Redegørelse af nuværende lovgivning og analyse af problemstillinger

Morten Husted Christensen

MSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis, 2014

Student thesis: Master thesis

File

Kapitalselskabers udlån til kapitalejere

Jakob Overby Traberg

MSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis, 2012

Student thesis: Master thesis

File

Student thesis: Master thesis

File

The underinvestment hypothesis: A property rights thesis

Jonas Daniel Sørensen

MSc in Finance and Strategic Management, (Graduate Programme) Final Thesis, 2010

Student thesis: Master thesis

File

Når kulturer mødes: Et speciale om behovet for sproglig og kulturel tilpasning i dansk-franske forretningsrelationer

Nanna Simone Schrøder Halck

MA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis, 2009

Student thesis: Master thesis

File

Student thesis: Master thesis

File

Student thesis: Master thesis

File