Here comes the sun? A case study of sensegiving and sensemaking between German photovoltaic companies and their stakeholders

Christine Espersen Schrøder

Student thesis: Master thesis

Abstract

”Here Comes the Sun?” er udarbejdet som et bidrag til DISTRES, der er støttet af Europa- Kommissionens Sixth Framework Programme. DISTRES har til formål at promovere udbredelsen af vedvarende energi i Europa og Nordafrika (se Bilag 1a). Formålet med denne afhandling er, at bidrage til forståelsen af hvordan sensegiving og sensemaking bruges af virksomheder i den tyske solenergi- industri, når de præsenterer sig overfor eksterne stakeholdere. Afhandlingen er konstrueret som et casestudie af et empirisk fænomen. Den har det induktive mål for øje at udvide teorien om sensemaking og sensegiving til også at indbefatte processer mellem organisationer og eksterne stakeholdere. Ydermere er studiet hovedsageligt kvalitativt og baseret på interviews med virksomheder, stakeholdere og eksperter i solenergiindustrien samt skriftlig dokumentation, der er offentligt tilgængeligt. Ved hjælp af teori om corporate communications, identitet samt sensegiving og sensemaking peger afhandlingen på, at sensemaking og sensegiving har en stor indflydelse på, hvordan en virksomhed præsenterer sig selv. I afhandling bliver det demonstreret, hvorledes tyske virksomheder i solenergi- industrien på baggrund af sensemaking af eksterne stakeholderes sensegiving deler deres corporate identity i to for at nå to vigtige stakeholder grupper; investorer og den tyske regering. Ydermere bliver det også fremført, at de tyske solenergi-virksomheder og deres stakeholdere indgår i en asymmetrisk kommunikation, hvor virksomhederne handler reaktivt og derved skaber en spænding mellem deres to former for sensegiving. Denne spænding fører til, at virksomheder får et gap mellem deres vision og image, en dekobling mellem deres organizational og corporate identity samt bliver udfordret i forhold til deres corporate communications. På baggrund af disse fund bliver det anbefalet, at de tyske solenergi-virksomheder begynder at bruge deres sensegiving strategisk og indleder en tovejs symmetrisk kommunikation med deres stakeholdere for at nedbringe den spænding, som deres nuværende sensegiving fører til. I forhold til teorien om sensegiving og sensemaking anbefales det på baggrund af fundene i afhandlingen, at teorien udvides til også at indbefatte eksterne stakeholdere.

EducationsMSc in Business Administration and Organizational Communication, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2009
Number of pages108