To what extent does culture affect individual advancement in US society today?

Kristina Randall Søndergaard

Student thesis: Master thesis

Abstract

Formålet med dette speciale var, at vise hvorfor der er så store forskelle på hvide amerikanere og minoriteter med hensyn til hvordan de klarer sig i USA i dag. Det er en utrolig spændende problemstilling, fordi USA er et sammensat og komplekst samfund, der består af mange forskellige befolkningsgrupper. Mit ønske med denne opgave var at vise, i hvor stor eller lille en grad kultur påvirker individuel fremgang i det amerikanske samfund. Min problemformulering er derfor: To what extent does culture affect individual advancement in US society today? Problemstillingen er kompleks, og den er valgt udefra et ønske om at undersøge en anden dimension af amerikanske samfundsforhold. Spørgsmålet kan heller ikke besvares uden at give en eller flere definitioner af kultur. Ordbogens definition af ordet kultur er traditioner, tro, levemåde samt den sociale organisering der kendetegner en bestem befolkningsgruppe. Denne definition suppleres med to andre definitioner. Den amerikanske sociolog Ann Swidler definerer kultur som en ’værktøjskasse’, hvor mennesker har de redskaber de skal bruge rent kulturelt. Økonomen David Throsby kæder den klassiske definition af kultur sammen med økonomisk bedrift, da kultur dikterer gruppers levevis og dermed også deres økonomiske valg. Specialet tager udgangspunkt i kultur, og derfor er der valgt fem befolkningsgrupper, der hver især har haft deres egen udvikling i det amerikanske samfund. De fem grupper er irerne, afroamerikanere, skandinaverne, mexicanere samt de såkaldte WASPs. White Anglo-Saxon Protestants er dette forkortelsen for, og denne gruppe dækker over de hvide amerikanere, der har nogle helt specifikke kulturelle værdier, der adskiller sig fra afroamerikanerne og mexicanerne. Disse kulturelle forskelle udgør sammen med en række andre beskrivelser af afroamerikansk og mexikansk kultur den del af specialet, som beskriver hvordan forskellene påvirker de forskellige grupper. Som modpol til dette diskuteres der også en række samfundsmæssige omstændigheder, der kan virke begrænsende for individuel fremgang. Disse er blandt andet racisme, mobilitet og uddannelse. Disse omstændigheder præger også individuel fremgang og er med til at besvare spørgsmålet om hvor meget kultur egentlig påvirker individuel fremgang. I specialet beskrives også ideen om den Amerikanske Drøm. Den er vigtig for specialet, da denne ideologi om den Amerikanske Drøm ligger dybt i det amerikanske folk. Den Amerikanske Drøm har det grundprincip, at alle kan klare sig og gå fra bunden til toppen af samfundet, såfremt man arbejder hårdt og ønsker det. Der beskrives også en moderne udgave af den Amerikanske Drøm hvor hurtigt tjente penge og reality tv til dels har afløst den klassiske betydning. Det er umuligt at skrive et speciale om amerikanerne og det amerikansk samfund uden at inkludere den Amerikanske Drøm, simpelthen fordi den kan betragtes som grundstenen i hvordan amerikanerne ser deres samfund. I sidste ende kan det ikke benægtes, at kultur påvirker individuel fremgang i det amerikanske samfund samt at det er stor påvirkning. Der er en række omstændigheder der gør det svært at komme fremad, blandt andet mangel på uddannelse. Især mexicanerne lider under manglende uddannelse og mister derved en vigtig måde at komme opad på i det amerikanske samfund. Specialet beskæftiger sig en del med uddannelse og mobilitet, og her bliver det også beskrevet hvordan afroamerikanere og hvide amerikanere klarer sig i skolesystemet.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2009
Number of pages80