Life is a double-edged duet – should it be lived with or without anti-depressants? A genealogy of the Danish health care system’s treatment of depression

Rosa Ellise Abigaile Nørgård

Student thesis: Master thesis

Abstract

Mere end 450.000 danskere bruger dagligt anti-depressiv medicin. Brugen er mere end firedoblet fra 1996 til 2012 og fordoblet mellem 1999 og 2012. Det er især kvinder, der får udskrevet anti-depressiver, faktisk 80 procent flere kvinder end mænd. Men som nationen af verdens lykkeligste folk, hvordan kan det være, at så mange af os bruge anti-depressiv medicin? Hypotesen for denne afhandling er, at det danske sundhedsvæsen diagnosticerer for mange patienter med depression og at anti-depressiv medicin er den mest benyttede behandling, uden at det overvejes, hvilke konsekvenser det har for den enkelte. Denne afhandling søger derfor at svare på, hvordan det er gået til at 450.000 danskere lige nu bruger medicin og hvordan det er gået til at antidepressiv medicin er blevet en flittigt anvendt behandlingsløsning i det danske sundhedsvæsen. Afhandlingen benytter Foucaults genealogiske analysemetode til at vise ved hjælp af historiske begivenheder at vores forståelse og behandling af depression, har været anderledes i fortiden og dermed også kan være anderledes i dag. Ved hjælp af genealogien bruges dernæst Foucaults begreb governmentality til at vise, hvordan statens og sundhedsvæsnets magtteknologier bruges til at fremme patientens selvstyring, hvilket medfører at patienten i langt højere grad accepterer anti-depressiv medicin som behandlingsløsning. Gennem analysen vises det, hvordan det patologiske diagnose system øger muligheden for at naturlige følelser bliver diagnosticeret som depression. Ligeledes pointeres det, hvordan normalisering som magtteknologi, forårsager at flere danskere bliver stemplet som deprimeret. Det vises også at autoriteternes kommunikation af viden har en stor indvirkning på den enkelte patient, og at det derved er med til at patienten vælger anti-depressiv medicin. Afsluttende for analysen vises der, hvordan disse magtteknologier i konsultationen og samtalen med lægen ikke kun begrænser behandlingsmulighederne i det diskursive regime, men også har stor indflydelse på patientens selvforståelse og selvstyring og dermed også valget om at benytte anti-depressiver. Denne afhandling belyser derfor at den eksisterende ”sandhed” omkring nutidens forståelse og behandling af depression er opstået på baggrund af historiske begivenheder, kontinuiteter og diskontinuiteter, og at denne sandhed derfor ikke er sand, men blot opfattes sådan. Derfor benyttes epilogen til sidst i afhandlingen til at diskutere, om vi er på vej mod en æra af mental sundhed eller psykisk sammenbrud og den vil skitsere farerne ved den historie om depression, som bliver fortalt af det danske sundhedsvæsen.

EducationsMSc in Business Administration and Organizational Communication, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2014
Number of pages97