Human-Computer Interaction: A Study On Mobile Phones Interfaces Evolution

Luca Pistilli

Student thesis: Master thesis

Abstract

Multinationale selskaber og Hi-Tech virksomheder reklamerer ofte i stor grad for deres nyeste innovationer, hvor de forsøger at præsentere alle former for forbedringer som en autentisk revolution inden for det givne forretningsområde. Særlig inden for interface mellem brugere og maskiner, reklamerer softwareudviklere kontinuerligt for deres nye versioner og understreger produktets nyhed og banebrydende karakter. Denne afhandling vil gå i dybden og analysere mobiltelefoners interfaces for ud fra et objektivt og analytisk perspektiv at forstå om det virksomhederne påstår faktisk er sandt eller ej. Med andre ord sigter denne undersøgelse mod at identificere den reelle forandringsrate for mobiltelefoners interfaces gennem årene. Undersøgelsens to første dele er afsat til at gennemgå og sammenfatte den eksisterende litteratur omkring innovation og om hvordan man designer mobile interfaces, mens den tredje del præciserer de relevante forskningsspørgsmål og den anvendte metode. Afslutningsvis præsenteres de vigtigste resultater, efterfulgt af nogle konkluderende udsagn der giver nogle forslag til videre undersøgelser.

EducationsMSc in Management of Innovation and Business Development, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2013
Number of pages103