Aktieavancebeskatning & omvendte juletræer

Charlotte Kjersgaard Olesen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Formålet med opgaven er at få skabt en grundlæggende forståelse og et overblik over de avancerede regler der er gældende for mellemholdingselskaber, herunder hvilken påvirkning reglerne har medført for mellemholdselskabernes selskabsaktionærer. Med udgangspunkt i mellemholdselskabernes selskabsaktionærer har opgaven til formål at give et indblik i den skattemæssige behandling af datterselskabs- og koncernselskabsaktier samt portefølgeaktier med fokus på børsnoterede selskaber, herunder de skattemæssige konsekvenser de ændrede regler medfører for selskaber i henhold til aktieavancebeskatningsloven (ABL). Opgaven skal således illustrere forløbet fra vedtagelse af ny lovgivning til uforudsete problemstillinger efter loven er trådt i kraft, hvilket har ført til nye justeringer, der ligeledes skal analyseres. Ved denne illustration har opgaven yderligere til formål at vise, at når man indfører en regel, kan reglen være forholdsvist simpel, hvilket gør sig gælden for reglerne i L 202, men en regel kan resultere i flere regler samt en lang række ændringer og undtagelser til reglerne. Kompleksiteten i reglerne øges således væsentligt, hvorfor det kan være svært for en almindelig selskabsaktionær at agere efter reglerne. At få et fornuftigt indblik i gældende love og regler i henhold til ovenstående, er meget aktuelt her i foråret 2011 i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporter for 2010, hvor mange af de nye lovændringer er trådt i kræft og for alvor bliver efterprøvet, hvilket vil føre til mange spørgsmål og problemstillinger indenfor området. Denne opgave vil derfor være et godt værktøj i forbindelse med rådgivning af klienter. Reguleringerne i henhold til lovforslag 84 træder først i kraft efter lovforslagets vedtagelse, hvorfor denne opgave også vil være aktuel i de kommende år, som et rådgivningsværktøj. Man skal dog holde sig for øje at lovgivning ændrer sig hele tiden, hvorfor denne opgave i mange henseender kun danner grundstenen for reglerne til og med lovforslag 84.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2011
Number of pages65