Valg af beskatningsform: Før og efter forårspakken 2.0

Lea Helsvad Wagle & Stine Stenstrup Larsen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Som selvstændig erhvervsdrivende kan man vælge mellem forskellige beskatningsordninger. Problemet er ofte, at den erhvervsdrivende ikke kan skelne mellem de forskellige ordninger og derfor vælger den nemmeste. I de tilfælde hvor der vælges en anden beskatningsform end den personlige, er det ofte nødvendigt at benytte sig af skattemæssig rådgivning. Endvidere står selvstændige erhvervsdrivende endnu engang overfor nye problemstillinger og spørgsmål i forbindelse med vedtagelsen af den nye skattereform. Da problemstillingen er meget bred, har vi valgt at tage udgangspunkt i en allerede eksisterende virksomhed ved navn GraffitiJørgen v/ Jørgen Hansen, som endnu ikke har valgt anden form for beskatning end den personlige.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages112