Selvforståelse i forandringsprocesser som rammesætter for handling

Mary Ann Christiansen & Rudi S.F. Frederiksen

Student thesis: Master thesis

Abstract

”Hvordan spiller CEUS´ fortid og nutid fortalt i et narrativt perspektiv af medarbejderne ind på de ledelsesmæssige og organisatoriske præmisser for fremtiden?”

EducationsMSc in Strategy, Organization and Leadership, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages156