Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af TORM A/S

Linda Camilla Jensen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Der ønskes udarbejdet en værdiansættelse af TORM A/S, det overordnede spørgsmål er derfor: Hvad er værdien af TORM A/S? For at kunne vurdere dette er jeg nødt til at lære selskabet at kende, dvs. jeg er nødt til at kende den branche som TORM agere i og hvilket selskab TORM er. For at lære TORM at kende, er jeg nødt til at foretage en strategisk analyse, en regnskabsanalyse og gøre mig nogle forudsætninger for fremtiden. Disse oplysninger skulle gerne udmunde i en værdiansættelse af selskabet.

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages89