Balanced Scorecard hos STASEU: Et skud over mål?

Morten Højgaard Bech

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Der blev i foråret 2008 hos Singapore Technology Aerospace Solutions (Europe) A/S (STASEU) besluttet at indføre brugen af Balanced Scorecard. Dette skete i forbindelse med et stadig større ønske om at effektivisere og optimere arbejdsgange, samt med det formål at forbedre produktionen. Det skulle også være med at gøre det mere klart for medarbejderne, hvilke mål der arbejdes efter. Problemet som er opstået på baggrund af dette arbejde er mange. Det som jeg ønsker at beskæftige mig med er den usikkerhed der er opstået. Usikkerheden går på, at det er vanskeligt for medarbejderen helt nede på værkstedet at forstå hvorfor de skal arbejde efter disse mål samt hvordan målene er blevet opstillet. Denne frustration gælder helt op på mellemlederniveau.

EducationsGraduate Diploma in Supply Chain Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages60