Generationsskifte af aktier i levende live og ved død

Anders Pedersen & Rasmus Berntsen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Afhandlingens hovedproblemstilling er at afdække følgende: Hvilke skattemæssige konsekvenser har vedtagelsen af lovforslag L159 og L167 medført for generationsskifte af aktier i levende live og ved død i forhold til tidligere regler?

EducationsMSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2008
Number of pages122