A Cup of Branding: A case study in applying corporate branding to the online company Espresso Gear

Maria Baré Johansen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Specialet er et casestudie af den svenske online virksomhed Espresso Gear AB (EG). Virksomheden specialiserer sig i at designe og producere espresso relaterede produkter til at lave espresso på autentisk vis. EG er en en-mands virksomhed bestående af Fredrik Gorthon. EG er vokset støt det seneste år, men har indtil nu ikke arbejdet med en konkret kommunikations- og branding strategi. Motivationen for specialet er, grundet globalisering, teknologi og øget konkurrence, behovet for integrering af en virksomheds kommunikation for at opnå bedst effektivitet og differentiering. Da virksomheden ønsker at blive en mere markant spiller på markedet ligger fokus for specialet på hvordan en ung virksomhed bedst optimerer kommunikation, ved hjælp af corporate branding elementer og forøgelse af stakeholder værdi. Gennem en todelt analyse introduceres læseren først for kerneelementerne inden for corporate branding samt vigtigheden af at have et godt omdømme. Her benyttes primært teori fra Majken Schultz og Mary Jo Hatch samt Charles Fombrun og Cees van Riel. Dette giver en status quo på EG ud fra et corporate branding synspunkt og udleder, at en af virksomhedens største udfordringer er mangel på værdiskabelse og dialog med stakeholders. Del to fokuserer på, hvordan værdi skabes ud fra forfatterens egen værdimodel. Derudover, analyseres de online redskaber, hjemmeside og Facebook, EG benytter sig af for på den måde at finde frem til, hvordan disse kan effektiviseres. Teori er her hentet primært fra akademiske tidsskrifter. Metoden består af semi-strukturerede interviews samt en online undersøgelse og sekundær empiri. Afslutningsvis forelægger forfatteren forslag til, hvordan EG kan forbedre kommunikationen med sine stakeholders, blandt andet ved hjælp af bedre hjemmeside navigation, øget online interaktion, feedback muligheder og bedre henvisning til EGs online services ved køb af produkt. Grundet uventet begrænset empiri har det haft en indvirkning på de konklusioner, der kan drages. Det konkluderes dermed at EG med fordel kan påbegynde kommunikationsinitiativ, men at effektfuld brug af corporate branding kræver mere fokus end hvad EG har ressourcer til lige nu.

EducationsMSc in Business Administration and Organizational Communication, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2013
Number of pages137