Who owns the eyeballs? Backbone interconnection as a network neutrality issue

Jonas From Soelberg

Student thesis: Master thesis

Abstract

Netværksneutralitet er et emne, der har været debatteret en del i de senere år. Spørgsmålet om, hvorvidt man skal tillade internetudbydere at prioritere det indhold, der leveres til deres kunder imod betaling fra indholdets udbydere, har ligget til grund for flere akademiske artikler. Formålet med denne litteratur har primært været at adressere, hvorvidt det betaler sig samfundsøkonomisk at begrænse internetudbydernes mulighed for at tage sig betalt for dataprioritering. Denne afhandling tager et andet afsæt. Indtil nu er henholdsvis netværksneutralitet og dataudveksling mellem netværk i internettets rygrad (backbone) udelukkende behandlet som to separate emner. Denne afhandling forsøger at undersøge, hvorvidt denne distinktion mellem dataprioritering i internetudbydernes egne netværk (traditionel netværksneutralitet) og de facto prioritering i udvekslingen af data mellem rygradsnetværk er gavnlig. Internetudbyderne har i begge tilfælde monopol på adgangen til kunderne og kan derfor udnytte den kontrol, som denne unikke position giver dem, til at kræve betaling for at stille tilstrækkelig netværkskapacitet til rådighed for både indholdsudbydere og indholdsnetværk (dvs. indholdsudbydernes netværksoperatører). Markedsstrukturerne er således ens for både dataudveksling i internettets rygrad såvel som i den generelle debat om netværksneutralitet. Det gør ingen forskel om prioriteringen af data foregår i internetudbydernes egne netværk eller om den foregår de facto i forbindelser mellem netværk. Effekten på kvaliteten af dataleverancen er den samme, hvorfor de to emner bør integreres fremadrettet. Konflikten mellem rygradsudbyderen Level 3 og internetudbyderen Comcast, der brød ud i lys luge i november 2010, er et udmærket eksempel på, hvorledes dataudveksling mellem netværk er styret af de samme fundamentale strukturer som de, der findes i debatten om netværksneutralitet. Level 3 vandt i efteråret 2010 en kontrakt med videoindholdsudbyderen Netflix, der betød at dataudvekslingsforholdet mellem Level 3s netværk og Comcasts netværk ville gå fra 2:1 til 5:1 i favør af datatrafik fra Level 3 til Comcast. Comcast ville tage sig betalt for denne ændring, og da Level 3 ikke kunne opnå tilstrækkelig forbindelse til Comcasts mange internetbrugere uden direkte forbindelse til Comcast, blev firmaet nød til at acceptere Comcasts krav. Fordi videodatatrafik altid vil forsage ubalancerede dataudvekslingsforhold mellem en kommerciel internetudbyder som Comcast og et såkaldt indholdsnetværk, som Level 3 også er, er det oplagt at sammenligne Comcasts krav om betaling for direkte dataudveksling med den generelle debat om netværksneutralitet. Konflikten kan derfor heller ikke sidestilles med gammeldags eller sædvanlige konflikter om dataudveksling i internettets rygrad, da disse traditionelt har handlet om andre faktorer som netværkenes datamæssige størrelse og potentielle kundeforhold. Det til trods forsøger Comcast alligevel at italesætte en diskurs, der definerer forholdet til Level 3 udelukkende som en konflikt i internettets rygrad, hvilket vil minimere risikoen for at de føderale myndigheder griber ind. Som et forsøg på at undgå et scenarie, hvor Comcast blev betalt for at give tilstrækkelig adgang til kunderne, fremsatte Level 3 et forslag, der var designet til at reducere Comcasts afledte omkostninger ved en udvidelse af parternes daværende vederlagsfrie dataudvekslingsaftale. Level 3 foreslog således at ændre routingsystemet mellem de to netværk, så trafik med oprindelse hos Level 3 blev fragtet på deres rygradsnetværk på langt den største del af strækningen til slutbrugeren. Dette forslag ville betyde betydelige besparelser for Comcast, der leaser en del af Level 3s fiberkabler til deres nationale netværk, og som således må antages at have betydeligt højere routingomkostninger end Level 3. At Comcast insisterer på selv at fragte datatrafikken fra Level 3 til gengæld for et mindre beløb, er derfor umiddelbart mærkværdigt. Beslutningen skal imidlertid forstås i et større perspektiv. Ved at insistere på betalt dataudveksling beskytter Comcast sit monopol på adgangen til deres kunder, hvilket på den længere bane kan være med til at sikre firmaet betydelige indtægter. Det forudses nemlig, at videotrafik, der skaber betydelige ubalancer i dataudvekslingsforhold mellem netværk, i den nærmeste fremtid vil udgøre mere end halvdelen af al internettrafik, hvorfor Comcast vil få stor gavn af et regime, der dikterer at betaling skal ske på baggrund af netop ubalancerede dataudvekslingsforhold.

EducationsMSc in International Business and Politics, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2011
Number of pages81