Værdiansættelsen ved overdragelse af fast ejendom og kapitalandele mellem interesseforbundne parter i levende live og fra et dødsbo

Michael Baltzer

Student thesis: Master executive thesis

EducationsMaster i Skat, (Executive Master Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2018
Number of pages56