Forecasting i detailhandlen: Et case studie

Ricky Lau Strini

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Denne specialafhandling i HD Supply Chain Management er et casestudie baseret på empiriske observationer af Coop organisationen, i form af Coop Danmark, Coop Norge, Coop Sverige og Inex i Finland. Ved gennemførelse af semistrukturerede interviews og empiriske observationer, holdt op i mod Supply Chain teori er opgaven blevet til, og jeg henviser til afsnittet om projektdesign og læsevejledning for en nærmere uddybning af den metodiske tilgang. Hensigten med denne afhandling er at undersøge og identificerer årsager til den generelle lave forecast kvalitet og manglende kommitment ift. aktiv brug af forecasts og vilje til forbedring, som hersker i Coop. Derudover har det været ønsket at finde ud af om det er i forbindelse med En IT-applikation kaldet Joint Forecast System (JFS) er for nyligt blevet implementeret i Coop, denne samler alle de nationale forecasts, til ét samlet forecast for alle Coop’s private label leverandører. Og da hverken kvaliteten eller viljen er tilstede i organisationen, var der ligeledes et ønske om at analysere om noget er gået galt i denne implementeringsfase, som kunne være årsagsforklarende. Generelt var ønsket ligeledes at se på den organisatoriske påvirkning ved indførelse af forecasting og de udfordringer kan der være forbundet hermed. Til sidst var der et ønske om at se på om Coop eventuelt kunne udnytte konceptet CPFR til en øget effektivisering af forsyningskæden og forecasting processen, og hvordan det eventuelt skulle implementeres. Analysen er suppleret med en spørgeskemaundersøgelse, som har til hensigt at vurderer status på Coop’s nuværende forecasting setup, og en tilbagemelding fra de leverandører som modtager forecast, om dette er tilfredsstillende eller om der er plads til forbedring Afhandlingen konkluderer at der er nogle klare udfordringer i hvert af de nordiske lande som Coop ift. forecasting bør tage alvorligt og se nærmere på. Disse problemer er identificeret som de væsentligste årsager til den lave forecast kvalitet og det giver sig til udtryk i både ikke helt optimale systemer, uhensigtsmæssige processer og en generel manglende holistisk/scm tankegang blandt de nationale disponenter. Derudover identificeres flere uhensigtsmæssigheder ift. implementeringen af dette JFS-system, som væsentlige årsager til den manglende kommitment fra landene. Afhandling kommer ligeledes frem til at der kan være store fordele ved et CPFR samarbejde i forsyningskæden, dog med visse udfordringer og barriere som skal overvindes. Men hvis det skal lykkes skal branchen generelt set vise vilje og risikovillighed og nedbringe mistilliden til hinanden, opstille fælles mål og på den måde opnå et integreret samarbejde til fordel for alle.

EducationsGraduate Diploma in Supply Chain Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages73