Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S

Dennis Jensen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Analysen af TDC vil omfatte en strategisk analyse, hvor de fremtidige trusler og muligheder for TDC vil blive beskrevet. Analysen vil være på henholdsvis makroniveau samt mere specifikt for selve virksomheden, dvs. hvilke interne styrker er virksomheden i besiddelse af. Herudover vil pro-dukterne også blive analyseret. Den økonomiske udvikling, og hvordan værdiskabelsen historisk har været i virksomheden, vil bli-ve besvaret i en regnskabsanalyse, dvs. hvilke værdidrivere er der i TDC. Analyserne af strategien og regnskaberne vil munde ud i et budget, og risici vil blive beskrevet, inden værdiansættelsen af TDC kan foretages.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages96