Nedskrivning af tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser efter IFRS 9

Simon Jespersen & Rasmus Stabell

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Da verden vågnede 15. september 2018, var det 10 år siden den globale finansielle krise brød ud. I dag, ti år efter er verdensøkonomien ved at have opbygget sig selv efter grådighed, dumhed og en naiv tro på fremtiden. Uansvarlige banklån, historisk lave renter og skyhøje boligpriser var medvirkende til, at boblen bristede. Mange betegner Lehmann Brothers’ konkurs, som medvirkende årsag til det der skulle vise sig at være en global økonomisk nedsmeltning. (Information, 2018) Mange har ligeledes beskyldt IAS 39 for at være medvirkende til den pludseligt opståede globale finansielle krise, og for at denne ramte mange selskaber hårdt, idet der ikke var indregnet passende tabshensættelser. IAS 39 har været under massiv kritik, fra blandt andre Europa-Parlamentet, for ikke at indregne hensættelse til tab på debitorer i et rettidigt stadie og i passende omfang (Europe-Parlamentet, 2015). Den massive kritik bevirkede, at IASB startede det, der skulle blive til en 10 år lang udarbejdelse af en ny og forbedret regnskabsstandard, nemlig IFRS 9. 10-års jubilæet for finanskrisen var også det år, hvor IFRS 9 skulle implementeres i årsrapporterne. Det har således endelig været muligt, at se effekten af den længe ventede standard og alt det arbejde der har været forud. (PwC, 2014, s. 1-2) En af de fundamentale ændringer i regnskabsstandarden er det meget omdiskuterede skifte fra en ”Incurred loss”-model til en ”Expected credit loss”-model. Der har været meget diskussion om, hvorvidt det har været det store arbejde værd, både for IASB, der har skulle udarbejde standarden og tage hensyn til mange forskellige behov, men også for selskaber, som har skulle forstå og implementere disse ændringer, hvilket har været omkostningstungt. Side 2 af 81 Spørgsmålet er så; Har denne fundamentale ændring så reelt båret frugt og haft en effekt i årsrapporterne? Og vil den nye regnskabsstandard være medvirkende til at afværge fremtidige finansielle kriser, eller har IASB’s store og omfattende arbejde med udarbejdelsen af disse fundamentale ændringer været spild af ressourcer?

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2019
Number of pages82