Just Eat. Hviler de på laurbærene?

Jakob Langer Flyvholm

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

I denne opgave kigge jeg nærmere på det danske takeaway marked, hvilket er et ret stort marked.
Just Eat har eksisterede på dette marked i mange år, og er stadig den klar største spiller. Men iogmed at markedet er af en vis størrelse, er der begyndt at komme en del substitutter og direkte konkurrenter. Derfor kigger jeg nærmere på selve markedet og disse konkurrenter, for at se hvad de lykkes med og for i sidste ende at svare på spørgsmålet
Hvilke strategiske tiltag bør Just Eat foretage, for fortsat, at være danskerne fortrukne leverandør af Take Away?
I opgaven starter jeg med at undersøge, hvem Just Eats største konkurrenter er gennem forskellige modeller og virksomhedernes regnskaber. I denne del kigger jeg også ganske kort på nogle af substitutterne, men disse er ikke det primære fokus for opgaven.
Derefter kigger jeg helt generelt på markedet, og efterfølgende mere specifikt i forhold til særligt Just Eat og deres største konkurrent(er)
Næste skridt er at jeg laver en grundig produktanalyse af den største konkurrent, for derigennem at blive klogere på hvad de eventuelt lykkes med.
Efter produktanalysen undersøger jeg også hvad kunderne faktisk efterspørger og hvilket takeaway virksomheder de kender.
Afslutningsvis benytter jeg den indsamlede data til at lave et en mindre SWOT analyse for at skematisere disser. For til allersidst at lave en konklusion der besvarer problemformuleringen.

EducationsGraduate Diploma in Management Accounting and Process Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2020
Number of pages61